Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V týždni modlitieb za jednotu kresťanov sa uskutočnilo v poľskom kláštore v Bielsku-Biala stretnutie predstaviteliek slovanských a talianskych kláštorov.

Z tejto príležitosti sme tiež v našej komunite privítali predstavené talianskych kláštorov zo Scaly, Sant´Agaty dei Goti, Magliano Sabina, Foggie,  ako aj zo slovenského Vranova nad Topľou. Vďaka posledným cirkevným dokumentom Vultum Dei querere a Cor orans, ktoré sa týkajú kontemplatívneho a klauzúrneho života,  sa výrazne posilnila naša vzájomná komunikácia a úsilie o jednotu a vzájomnú lásku, čo je v skutočnosti prvou regulou života redemptoristiek. Bol to krásny čas spoznávania našich komunít a utuženia vzájomných vzťahov.

 

lenka

Sestra Lenka

“Kresťanský život neznamená akési “páči sa mi”. Znamená: “dávam sa”. Život vonia vtedy, keď ho ponúkame ako dar. A stráca chuť vtedy, keď si ho držíme pre seba. (pp. František)

Láska sa nemôže dávať bez utrpenia. Ale všetko, čo s tebou vykonám je láska. Preto potrebuješ trpezlivosť.“ (Ježiš bl. M. Celeste)

 

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 78 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI