Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

A touto výzvou poznať, milovať a nasledovať sme v tomto novom roku 2019 začali aj naše pravidelné stretnutia Priateľov blahoslavenej Márie Celesty. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 12. januára, a ako je už zvykom - začali sme po rannej svätej omši a modlitbe o 9.45 prednáškou sr. Ľudmily. Predpoludním sme sa spoločne započúvali do slov našej blahoslavenej Márie Celesty, ktorá - tak ako vo svojej dobe, rovnako aj teraz - privádza svojich priateľov k tomuto hlbšiemu, osobnému a láskyplnému poznaniu Priateľa našich duší a aj cez slová, modlitby a vyznania, ktoré nám zanechala, rozpaľuje duše láskou k nemu. Popoludní sme pokračovali po spoločnej modlitbe Korunky k Božiemu Milosrdenstvu o 15:00 hod. Tento požehnaný deň sme zakončili adoráciou, spojenou s prosbami na príhovor bl. Márie Celesty, po ktorej nasledovali vešpery.

Veríme, že toto stretnutie obohatí každodenný život všetkých “Priateľov bl. M. Celesty” a jej príhovoru zverujeme cestu života každého z nás v novom roku. Nech nás na jej orodovanie Pán priťahuje čoraz bližšie k svojmu Srdcu a dáva sa hlbšie a hlbšie poznávať osobne každému z nás!         

moni

Sestra Monika

“Všetko, čo s tebou vykonám, všetko je láska.”

(Ježiš bl. M. Celeste)

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 42 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI