Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V dňoch od 27. júla do 3. augusta 2015 sa v kláštore v Scale v Taliansku, kde v roku 1731 vznikla naša Rehoľa, konalo prvé medzinárodné stretnutie redemptoristiek, ktoré zložili svoje dočasné alebo slávnostné sľuby v priebehu posledných šiestich rokov. 

Na stretnutí sa zúčastnilo osemnásť sestier z desiatich komunít pôsobiacich v rozličných krajinách sveta rozsiatych po piatich kontinentoch a medzi nimi nechýbali ani naše sestry: Zuzana Liščáková, Mária Volková a Mária Vrabčeková. 

Témou stretnutia boli slová Svätého Otca Františka z listu napísaného pri príležitosti Roka zasväteného života: Hľadieť na minulosť s vďačnosťou, žiť prítomnosť s nadšením a pozerať sa do budúcnosti s nádejou. Sestry vo forme prezentácií predstavili svoje komunity a to, ako dnes žijú charizmu rehole.

Generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl predstavil aktuálnu situáciu Rehole. Generálny konzultor P. João Pedro Fernandes a riaditeľ rímskeho Centra pre redemptoristickú spiritualitu P. Piotr Chyla prekladali príspevky a diskusie. Profesor Alfonziánskej akádemie v Ríme, P. Alfonso Amarante, hovoril o nádeji pre súčasný rehoľný život; sr. Imma De Stefano, predstavená komunity v Scale a členka prípravného tímu, a sr. Ewa Dobrzelecka hovorili o niektorých aspektoch spirituality našej zakladateľky, matky Márie Celesty Crostarosa. 

Putovanie na miesta nášho pôvodu – do Santa Agata dei Goti a do Foggie, kde sa aj v súčasnosti nachádzajú kláštory redemptoristiek, prehĺbili v účastníčkach vďačnosť za minulosť a nádej do budúcnosti, zvlášť v súvislosti s blahorečením matky Márie Celesty, ktoré, ako dúfame, sa uskutoční v blízkej budúcnosti. Generálny predstavený redemptoristov predsedal slávnostnej svätej omši, ktorá sa na sviatok sv. Alfonza (1. augusta) slávila v jaskynke v mestečku Scala.

A čo na to sr. Mária Volková?

Už sú to takmer dva týždne od nášho návratu domov z medzinárodného stretnutia mladých sestier našej Rehole a moje srdce je stále plné tej obrovskej radosti, ktorou som sa nakazila v Scala. No ešte viac som plná veľkej, no tichej, takej užasnutej a „adoračnej“ vďačnosti Ježišovi, ktorý tak, ako vždy, predčil akékoľvek moje očakávania. Som vďačná za ten čas, ktorý som smela spolu s mojimi dvoma spolusestrami prežiť- takpovediac- "pri Prameni"... na svätom, požehnanom mieste, kde to „ všetko začalo“, kde Pán zjavil našej Matke Celeste svoju túžbu po vzniku našej Rehole.

Čo mi dalo to medzinárodné stretnutie? Ešte väčšiu radosť z toho, že som redemptoristka... sestry z celého sveta, ktoré som mohla spoznať  a zistiť, že jazykové prekážky nie sú vlastne prekážkami pre vzájomné porozumenie a prijatie... prichádzajú mi na myseľ stretnutia a prednášky, ktoré „ trafili do čierneho“, mnohé momenty spoločnej živej a takej až burácavej radosti z Pána a zo seba navzájom. A pri tom všetkom tichá, no nezabudnuteľná blízkosť a prítomnosť starých sestier z domácej komunity, ktorá nášmu stretnutiu mladých dodávala skutočnú hĺbku. Moje staré sestry- vždy prítomné, tak nenápadne, no na blízku, síce s čoraz slabším zrakom, no zato s očami srdca doširoka otvorenými na každý detail, obetavé a pozerajúce na nás mladé so skutočnou láskou, záujmom a nesmiernou prajnosťou- ma stále privádzali k radu strelných modlitieb typu: „Pane, aj ja chcem byť raz takáto..!“

Čo ešte povedať? Hádam len toľko, že som sa vrátila domov do Kežmarku s hlbokou túžbou žiť naplno s Pánom obyčajnú všednosť, každodennosť, ďakujúc za každý deň, ktorý je za mnou a otvárajúc náruč na každý deň, ktorý je predo mnou a pred našou komunitou, s nádejou a dôverou otvárajúc náruč na všetko to, čo pre nás Pán pripravil...  

 

 

 

    

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 193 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI