Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Keďže v tomto roku liturgická spomienka bl. Márie Celesty Crostarosa pripadla na nedeľu, naša komunita sa rozhodla pripomenúť si ju o deň skôr, v sobotu, dňa 10. septembra.

Rannej sv. omši predsedal P. Jozef Novák CSsR z Podolínca a veriacim sa prihovoril P. Piotr Chyła CSsR, direktor Centra pre spiritualitu redemptoristov v Ríme.  V homílii zdôraznil fakt, že nová blahoslavená je práve teraz medzi  nami osobitným spôsobom  prítomná a jej relikvie sú darom nielen pre náš kostol, ale aj pre mesto Kežmarok a celé okolie. Matka Mária Celesta je žena, ktorá sa ľuďom dnešnej doby môže prihovoriť veľmi konkrétnym spôsobom ako príklad statočnosti, odvahy a neochvejnej  dôvery v Boha práve v nepriaznivých okolnostiach života.  Bolo tomu tak len preto, že Boh mal prvenstvo v jej živote.

Po sv. omši mali veriaci možnosť ešte raz si vzbudiť úmysel o vyprosenie milostí na jej príhovor a následne uctiť si relikvie.

Večer o 17.00 hod. sa náš kostol naplnil hojnou účasťou veriacich a spoločným akatistom k blahoslavenej Márii Celeste, ktorý napísala naša sestra z Ukrajiny, sr. Mária Slepchenko OSsR, sme poďakovali všemohúcemu Bohu za dar jej života.

Po akatiste nasledovalo v hospodárskej budove pri našom kláštore pohostenie spojené s fotoprezentáciou o živote Matky Márie Celesty a pripomenutím si našej púte pri príležitosti jej blahorečenia.

Naše slávenie pokračuje aj dňa 14. septembra, na sviatok Povýšenia Sv. Kríža, keď si pripomenieme deň, keď sa bl. Matka Mária Celesta narodila pre nebo. 

Na sv. omšu o 17.30 hod, ktorú bude celebrovať P. František Romaňák CSsR a ktorá bude opäť obetovaná za Vaše úmysly na príhovor novej blahoslavenej, Vás srdečne pozývame.

FOTOGALÉRIA

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 101 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI