Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva priniesol redemptoristkám na celom svete obrovskú milosť, ktorou je blahorečenie našej zakladateľky, sr. Márie Celesty Crostarosa.

Pri tejto príležitosti sa naša komunita rozhodla zorganizovať púť, ktorej sa zúčastnilo sedem sestier z kežmarskej a päť sestier z vranovskej komunity, spolu s najbližšími príbuznými, priateľmi a dobrodincami kežmarského kláštora.Hlavným cieľom bolo talianske mesto Foggia, kde sa dňa 18. júna 2016 uskutočnilo blahorečenie ctihodnej Božej služobnice Márie Celesty Crostarosa.

 Keďže sa v blízkosti mesta Foggia nachádza aj známe mestečko San Giovani Rotondo, naši pútnici si deň pred blahorečením nenechali ujsť príležitosť uctiť si pozostatky sv. pátra Pia a zveriť mu svoje úmysly, a tiež putovať do sanktuária sv. Michala archanjela v Gargane.

 V nasledujúci deň, v sobotu, sa slávnostná beatifikačná sv. omša konala na námestí pri sanktuáriu Korunovania Panny Márie, ktorej predsedal kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.  Zišlo sa tu okolo sto sestier redemptoristiek z celého sveta. Atmosféru slávnosti dotváral katedrálny zbor z Foggie a mládežnícky orchester „Umberto Giordano”. Po sv. omši sa pútnici presunuli do areálu kláštora našich sestier vo Foggia, kde si mohli uctiť pozostatky blahoslavenej Márie Celesty (ktoré sú aj po 260 rokoch od jej smrti zachované v neporušenom stave) a stráviť pri nej krátky čas v modlitbe. Večer sa konali slávnostné vešpery, ktoré viedol generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl. Jednotlivé žalmy boli dopĺňané meditáciami z diel bl. Márie Celesty a skrášlené spevmi sestier z komunít zo Scala (Taliansko), Dublin (Írsko) a Bielsko Biała (Poľsko).

 V nedeľu, na druhý deň po beatifikácii, sa v blízkosti kláštora, v mládežníckom centre konala ďakovná sv. omša, ktorej predsedal kardinál Salvatore de Giorgi. Po obede, sa pútnici presunuli do mesta Materdomini, ktoré je známe vďaka svätému bratovi redemptoristovi Gerardovi Majjelovi, ktorý sa v Cirkvi uctieva ako patrón matiek v požehnanom stave a dobrej spovede.

 Nasledujúce ráno, počas sv. omše pri hrobe sv. Gerarda ešte nikto netušil, že pondelok bude najnáročnejším dňom púte. Plán bol dostať sa do starobylého prístavného mesta Amalfi, v provincii Salerno a odtiaľ do mestečka Scala, kde vznikla naša Rehoľa, a tiež aj Kongregácia pátrov redemptoristov.  Kľukaté, úzke cestičky pri pobreží dali zabrať každému, no šofér autobusu túto "skúšku ohňom" bravúrne zvládol.  Večer sa naši pútnici šťastne dopravili do mesta Pagani, v ktorom dožil posledné roky svojho života sv. Alfonz Mária de Liguori, zakladateľ redemptoristov, a tak sa mohli pri jeho hrobe v tichosti poďakovať za mocnú Božiu ochranu počas celého dňa.

Posledným cieľom dňa bolo mesto Sant'Agata dei Goti, kde bol sv. Alfonz biskupom a kde sa nachádza kláštor našich sestier, ktorý osobne naprojektoval a dohliadal nad jeho stavbou tento všestranne nadaný svätec. Práve z kláštora v Sant'Agata sa rehoľa redemptoristiek rozšírila do celého sveta.

 V utorok, po sv. omši, čakala našich pútnikov prehliadka katedrály a biskupského sídla sv. Alfonza a krásne obnoveného kláštora sestier. Po obede sa pútnici presunuli do Ríma, kde sa na nasledujúci deň (t.j. 22. júna, v stredu) zúčastnili generálnej audiencie so Svätým Otcom Františkom, na námestí sv. Petra. Účasťou na nej chceli sestry vyjadriť vďaku Svätému Otcovi za blahorečenie našej zakladateľky.  Po skončení audiencie nasledovala prehliadka dvoch hlavných rímskych bazilík (baziliky sv. Petra a Santa Maria Maggiore) a prechod Svätými bránami milosrdenstva.

Na záver púte mali naši pútnici sv. omšu v kostole sv. Alfonza na Via Merulana, v ktorom sa nachádza ikona „Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci“, ktorej jubilejný rok sa slávil od 27. júna 2015 do 27. júna 2016. Po sv. omši, pri našej drahej Matke sa pútnici hoci unavení ale plní vďačnosti vrátili šťastne domov, kde ako veríme, budú ešte dlho čerpať z obsiahnutých milostí a požehnania, ktorými nebeský Otec štedro zahrnul túto výnimočnú pútnickú cestu. 

FOTOGALÉRIA

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 103 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI