Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Drahí bratia a sestry, vzhľadom k sprísneniu protiepidemických opatrení Vládou SR dňa 31. 12. 2020 sa s platnosťou od 01. 01. 2021 POZASTAVUJE SLÁVENIE SVÄTÝCH OMŠÍ S VEREJNOSŤOU, preto aj náš kláštorný kostol bude pre verejnosť zatvorený.

Úmysly Vašich svätých omší budú odslúžené súkromne v termíne, ktorý ste mali dohodnutý.

Zostávame s Vami spojené v modlitbe za Vás, Vaše rodiny a tiež chorých.

Vaše sestry redemptoristky

 

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 237 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI