Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Príhovormi na tému "Urob svoje povolanie istým" sa zameral na jednotlivé aspekty nášho kresťanského života, ako je viera, modlitba, význam sviatosti krstu a Eucharistie, život podľa Ducha a teda nový život v Kristovi, ako aj hodnotu prinášania obeti v živote každého z nás.  Prednášky a homílie o. Dušan oživoval jednoduchými príkladmi zo života a aj osobným svedectvom zo svojho osobného stretnutia s Pánom. 

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 870 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI