Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V dňoch od 29. novembra do 2. decembra 2018 sa v našom kláštore zišli veriaci z rôznych častí Slovenska, ako aj z blízkeho okolia, aby sa zúčastnili duchovnej obnovy pred začiatkom nového liturgického roku. Témou bola MODLITBA. Do jej tajomstiev nás vovádzal P. Masseo Golha OFM, ktorý istý čas pôsobil aj na misiách v Južnom Sudáne.

Vo svojich príhovoroch sa zameral na praktickú stránku modlitby, pričom veľmi zdôrazňoval, aby sa naša modlitba nezakladala na „funkčnosti“ (poznám Boha iba vtedy, keď idem do kostola alebo mám nejaké trápenie v živote), ale na živom vzťahu s Bohom. Skutočná modlitba je prejavom nášho hlbokého priateľstva s Ježišom; je plodom odovzdanosti, úcty a dôvery voči Nemu.

Ako sám podotkol, aby človek objavil určitý spôsob modlitby, musí sa dostať k svojmu srdcu, poznať svoju chudobu a nájsť v srdci Boha. Človek musí predovšetkým milovať obraz Boha v sebe, na ktorý je stvorený a zriecť sa klamstva, že Boh ma nemôže mať rád pre moje hriechy.  Ak sa tak stane, v modlitbovom živote sa posunieme míľovými krokmi vpred!

Zo svätej omše máme vždy odchádzať s tým vedomím: Boh so mnou počíta, Boh ma potrebuje, Boh mi dôveruje, že naplním svoju misiu, lebo som naplnený Ním samým. 

Naša modlitba musí byť nutne zakorenená v Božom Slove a v liturgii Eucharistie.

V rámci programu sme mali možnosť stretnúť milosrdného Ježiša vo sviatosti zmierenia, v adoráciách sme načúvali čo nám chce povedať a snažili sme sa Mu neprekážať v našej premene na lepších, milujúcejších ľudí.

 

 

 Sestra Mária

"Len to, čo milujeme, môže byť zachránené." (pp. František)

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 43 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI