logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

Osadenstvo nášho kláštora tvorí desať sestier z rôznych kútov Slovenska s rôznymi záľubami, talentami aj históriou povolania. 


lenka

obľúbený citát zo Svätého Písma:

“Nech je zvelebený... Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.” 

(2 Kor 1, 3-4)

sr. Lenka Šáleková
predstavená 
 

monika

obľúbený citát zo Svätého Písma:

“Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky” (Ž 89,1)

sr. Monika Romaňáková
vikárka
 

lucia

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky."

(Ž 107,1)

sr. Lucia Česáková
 sekretárka
 
tina

obľúbený citát zo Svätého Písma:

 "Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje." (Lk 7,47)

 

sr. Martina Ledecká
 
 

hanka

obľúbený citát zo Svätého Písma:

„Oj, všetci smädní, poďte k vodám, a ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko!  Čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb, a svoju robotu za to, čo nesýti? Počúvajte ma a budete jesť dobroty, v hojnosti sa bude kochať vaša duša.

Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku! Nech opustí bezbožný svoju cestu, hriešny človek svoje zmýšľanie a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje, k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa!“

(Iz 55, 1-2; 6-7)

sr. Anna Selveková
 
 
eva

obľúbený citát zo Svätého Písma:

„Dúfam v tvoje milosrdenstvo.“ (Ž 13,6)

sr. Eva Hanušová
 
 

ludka

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Na chvíľu krátku som ťa opustil, no s veľkou láskou si ťa pritiahnem. V návale hnevu skryl som nakrátko svoju tvár pred tebou, no večným milosrdenstvom som sa nad tebou zmiloval, hovorí tvoj vykupiteľ, Pán."

(Iz 54, 7- 8)

sr. Ľudmila Senderáková
 
 

zuzka

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov."

(Mk2,17)

sr. Zuzana Liščáková
 
 

majka

obľúbený citát zo Svätého Písma:

“Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. Veď ty si povedal: "Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky." Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.”

(Ž 89,2-3)

sr. Mária Volková
 
   

 maria

obľúbený citát zo Svätého Písma:

„Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo svätý národ, ľud určený na vlastníctvo... Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.“

(1 Pt 2, 9-10)

sr. Mária Vrabčeková
 
 

lucia

Sestra Lucia

Sme stvorení na obraz "Boha, bohatého na milosrdenstvo" (por. Ef 2,4). Aj túto črtu by mal svet rozpoznať v našom živote - živote Božích detí. Ukážme svetu tvár milosrdného Boha, odtlačenú v našom srdci...  

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234