logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

Osadenstvo nášho kláštora tvorí desať sestier z rôznych kútov Slovenska s rôznymi záľubami, talentami aj históriou povolania. 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa." (Gal 2, 20)

sr. Lenka Šáleková
predstavená 
 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

“Ostaňte v mojej láske” (Jn 15,9b)

 

sr. Monika Romaňáková
vikárka
 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Pi vodu z vlastnej studne, vodu prýštiacu z tvojej studienky!" (Prís 5,15) 
sr. Lucia Česáková
 sekretárka
 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje." (Lk 7,47)

 

sr. Martina Ledecká
 
 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Boh je láska." (1Jn 4,16)

sr. Anna Selveková
 
 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Múdrosť je najdôležitejšia vec v živote. Ľúb ju, ona ťa ochráni." (Múd 4, 6b-7)


sr. Eva Hanušová
 
 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

„Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.“ (Ž 25, 4- 5)

sr. Ľudmila Senderáková
 
 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

“Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu. Pane, Bože môj, k tebe som volal a ty si ma uzdravil, naveky ťa chcem velebiť.” (Ž 30, 2a;3;4.13b)

sr. Zuzana Liščáková
 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

„Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!“ (Jn 15,9)

sr. Mária Volková
 
   

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

„JA až po starobu SOM ten istý, až po šediny ja ponesiem.“ (Iz, 46, 4)

sr. Mária Vrabčeková
 
 

ludka

Sestra Ľudka

„Vo všetkom žiari oheň milosrdnej lásky môjho Boha.“

(Bl. Mária Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234