logo

Naše akcie

September 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JEŽIŠ M. Celeste

Ježiš zomrel, aby žil ako zmŕtvychvstalý vo svojich stvoreniach.

NÁŠ ŽIVOT JE ŽIVOTOM MODLITBY a dôverného zotrvávania pred Pánom. Všetko je v ňom postavené na vzťahu s Ježišom, na tom, do akej miery mu dovoľujeme, aby nás vnútorne premieňal. Chceme byť "misionárkami" a "apoštolkami" predovšetkým skrze „vnútorné vyžarovanie Ježišom", ktoré je ovocím pravého prebývania s Pánom, ovocím našej modlitby.

Náš život v modlitbe a dôvernom spojení s Pánom nás uschopňuje prijať plán Otca, ktorý sa nám dal poznať v Ježišovi Kristovi. Táto tichá kontemplácia, uskutočňujúca sa v hĺbke duše skrze vieru a lásku, nás otvára na osobné stretnutie sa s Bohom. (K 42)

Aby sme zotrvávali v Pánovej láske a neustále v nej vzrastali, vynasnažíme sa čoraz lepšie riadiť náš život podľa Evanjelia. Budeme tiež pamätať, že Eucharistia je najvznešenejšou obetou lásky a chvály. V nej a skrze ňu môžeme lepšie prejaviť našu vieru, nádej a lásku. V nej a skrze ňu sa pevnejšie zjednotíme s Pánom a naučíme sa byť pre Cirkev a pre svet - tak ako on - živou Eucharistiou. (K 7)

Mlčanie - podstatná hodnota mníšskeho života, s ktorou je vždy spojená požiadavka púšte, samoty a pokoja, oslobodzuje dušu a otvára ju na hĺbku tajomstva Boha a na dôverné spojenie s ním. Mlčanie neznamená ani tak izoláciu a vyhýbanie sa rozhovorom, ale je v prvom rade zotrvávaním v láskyplnej Božej prítomnosti a zároveň taktným vnímaním prítomnosti iných sestier spôsobom, ktorý im umožňuje sústrediť sa a modliť sa.  Preto budeme milovať mlčanie s ohľadom na nás samé a budeme sa snažiť zachovávať ho aj okolo nás. (K46)

Život v skrytosti a mlčanie nám umožňujú počúvať Božiu múdrosť, ktorá poučuje v samote a v hĺbke srdca. Bez toho je ťažké zdokonaľovať sa v čnostiach, prijímať a rozvíjať v sebe Božie dary a milosti. (K 48)

 

lucia

Sestra Lucia

...každý deň kráčam po vyšliapanom chodníku k "studni", ktorou je otvorené srdce Boha na kríži.... To srdce preteká láskou, ktorá mení môj život.... Boh sa stal smädným, aby uhasil smäd mojej duše!

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234