logo

Naše akcie

September 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JEŽIŠ M. Celeste

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

NÁŠ ŽIVOT JE ŽIVOTOM V SPOLOČENSTVE, a teda životom vzájomných vzťahov. Veľký dôraz kladieme na ducha vzájomnej lásky, služby a evanjeliového priateľstva, schopnosť dialógu a otvorenosti na seba navzájom a schopnosť odpúšťať. Nechceme tvoriť spoločenstvo nábožných individualistov, ale pravé evanjeliové spoločenstvo, ktoré vyžarovaním lásky a radosti svedčí o prítomnosti živého Boha.

Lásku k iným nemožno oddeliť od lásky k Bohu:  chceme ňou žiť v spoločenstve podľa vzoru prvotnej Cirkvi v Jeruzaleme. Ovocím vzájomnej lásky prežívanej v súlade s duchom nášho spoločenstva je veľkonočná radosť, dar Ducha Svätého. (K 20-21)

Budeme sa navzájom milovať tak, ako nás miloval Kristus - dokonalou láskou. Ktorá by sa chcela stať najväčšou, nech sa stane najmenšou a najbližšou potupám a poníženiam Krista. Takto budeme žiť v dokonalej jednote, láske a prostote ducha vo všetkom - tak ako Kristus, keď žil medzi svojimi. (K 62)

Život vzájomných vzťahov predpokladá dialóg ako základný prvok života v komunite. Preto budeme otvorené na iné sestry, budeme ich ochotne počúvať, budeme sa zaujímať o to, čo hovoria, o ich myšlienky, plány a iniciatívy. Zamilujeme si vzájomnú konfrontáciu a výmenu svojich myšlienok v atmosfére jednoduchosti, dôvery a priateľstva. (K 63)

Dialóg nám pomôže lepšie sa navzájom poznať a porozumieť, navzájom sa prijímať a  vidieť v sebe skutočné sestry, nezávisle od existujúcich rozdielov a niekedy aj protirečení medzi nami. Takto všetky spolu - cez organizované stretnutia alebo cez bežné a spontánne kontakty - budeme budovať skutočne evanjeliové spoločenstvo. (K 64)

lucia

Sestra Lucia

...každý deň kráčam po vyšliapanom chodníku k "studni", ktorou je otvorené srdce Boha na kríži.... To srdce preteká láskou, ktorá mení môj život.... Boh sa stal smädným, aby uhasil smäd mojej duše!

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234