logo

Naše akcie

October 2017
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JEŽIŠ M. Celeste

Ježišu, utrpenie, ba aj samotnú smrť si považoval za nič v porovnaní s nekonečným zaľúbením v plnení Božej vôle.

TÚŽIME O BOHU NIELEN HOVORIŤ, ALE PREDOVŠETKÝM NÍM VYŽAROVAŤ usilujúc sa žiť život ponorený v Bohu a stále viac a viac vyplňovať nášho ducha a srdce Ježišovým zmýšľaním a cítením, aby sme sa tak stávali hodnovernejšími svedkami lásky toho, ktorý je náš počiatok a koniec, naša cesta a život, náš pastier a učiteľ.

 Čím väčšmi sa usilujeme žiť Kristovu lásku, čím viac vyplníme nášho ducha a srdce jeho zmýšľaním a cítením, čím väčšmi sa staneme jeho vernými obrazmi, tým budeme hodnovernejšími svedkami lásky toho, ktorý je náš počiatok a koniec, naša cesta a život, náš Pastier a Učiteľ. (K6)

Neustála kontemplácia Kristovho tajomstva rozvinie v nás vlastnosti charakteristické pre naše spoločenstvo: vyžarujúcu radosť plnú úsmevu, úprimnú jednoduchosť a pravú lásku. Nevyhľadávame tvrdý a prísny spôsob života ani mimoriadne umŕtvovanie, ale snažíme sa žiť duchom blahoslavenstiev (Mt 5,3-11) v atmosfére sústredenia a modlitby pripomínajúcej večeradlo. (K10)

Ako Mária a spolu s Máriou zaväzujeme sa žiť v neustálom zjednotení s Kristom, svetlom našej viery, silou našej lásky, žriedlom našej nádeje. Tak ako ona, otvárame sa na pôsobenie Ducha Svätého, ktorý v nás uskutočňuje diela samého Vykupiteľa, čím nás už teraz činí znakmi, svedkami a deťmi nového neba a novej zeme, ku ktorým s dôverou putujeme. (K16)

Takýmto spôsobom chce naše spoločenstvo verne nasledovať Krista. Naším ideálom je, aby sa jeho čistota, chudoba, poslušnosť a všetky jeho postoje a rozhodnutia stali našimi. Postupne premieňané v neho budeme živým svedectvom jeho lásky - pretože iba skrze ňu môžu všetci naši bratia a sestry odhaliť v Ježišovi Kristovi jedinú pravdu a jedinú nádej. (K17)

zuzka

Sestra Zuzka

Môj Pane, daj mi milosť, aby som pri každom nádychu ospevovala tvoje  milosrdenstvo, ktoré hojne preukazuješ môjmu úbohému srdcu. "Zvelebujem ťa a ďakujem tvojmu milosrdenstvu za to, že bez akejkoľvek  mojej zásluhy mi udeľuješ hojnosť dobrodení a milostí." 

(M.C.Crostarosa Ježišovi)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234