logo

Naše akcie

June 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JEŽIŠ M. Celeste

Ja som srdcom Otca, ktoré poslal na svet, aby svojim stvoreniam odhalil pravdu o sebe samom.

TÚŽIME O BOHU NIELEN HOVORIŤ, ALE PREDOVŠETKÝM NÍM VYŽAROVAŤ usilujúc sa žiť život ponorený v Bohu a stále viac a viac vyplňovať nášho ducha a srdce Ježišovým zmýšľaním a cítením, aby sme sa tak stávali hodnovernejšími svedkami lásky toho, ktorý je náš počiatok a koniec, naša cesta a život, náš pastier a učiteľ.

 Čím väčšmi sa usilujeme žiť Kristovu lásku, čím viac vyplníme nášho ducha a srdce jeho zmýšľaním a cítením, čím väčšmi sa staneme jeho vernými obrazmi, tým budeme hodnovernejšími svedkami lásky toho, ktorý je náš počiatok a koniec, naša cesta a život, náš Pastier a Učiteľ. (K6)

Neustála kontemplácia Kristovho tajomstva rozvinie v nás vlastnosti charakteristické pre naše spoločenstvo: vyžarujúcu radosť plnú úsmevu, úprimnú jednoduchosť a pravú lásku. Nevyhľadávame tvrdý a prísny spôsob života ani mimoriadne umŕtvovanie, ale snažíme sa žiť duchom blahoslavenstiev (Mt 5,3-11) v atmosfére sústredenia a modlitby pripomínajúcej večeradlo. (K10)

Ako Mária a spolu s Máriou zaväzujeme sa žiť v neustálom zjednotení s Kristom, svetlom našej viery, silou našej lásky, žriedlom našej nádeje. Tak ako ona, otvárame sa na pôsobenie Ducha Svätého, ktorý v nás uskutočňuje diela samého Vykupiteľa, čím nás už teraz činí znakmi, svedkami a deťmi nového neba a novej zeme, ku ktorým s dôverou putujeme. (K16)

Takýmto spôsobom chce naše spoločenstvo verne nasledovať Krista. Naším ideálom je, aby sa jeho čistota, chudoba, poslušnosť a všetky jeho postoje a rozhodnutia stali našimi. Postupne premieňané v neho budeme živým svedectvom jeho lásky - pretože iba skrze ňu môžu všetci naši bratia a sestry odhaliť v Ježišovi Kristovi jedinú pravdu a jedinú nádej. (K17)

eva

Sestra Eva

Keď mi povieš: "Ty, Pane, sa postaraj," všetko bude dostatočne
zariadené.

(Ježiš Bl. Márii Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234