logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

Takmer každý z nás má svojich obľúbených svätcov, ktorých osobná skúsenosť s Bohom sa podobá na tú našu. Sú pre nás vzorom a svetlom na našej duchovnej ceste. Jedným z týchto veľkých svetiel je aj talianska mystička Mária Celesta Crostarosa, ktorá spolupracovala s Pánom pri uskutočňovaní jeho plánu lásky.

Mária Celesta, ktorá pri krste dostala meno Júlia Marcela Santa, sa narodila 31.10.1696 v Neapole v rodine zámožných mešťanov. Jej otec bol právnik. Júlia bola desiatym dieťaťom a v nasledujúcich rokoch jej pribudli ešte dvaja súrodenci. V rodine vládla atmosféra hlbokej, jednoduchej nábožnosti.

Mária Celesta si vo svojej Autobiografii na detstvo spomína takto: „So záujmom som počúvala všetko, čo ma učili rodičia o kresťanskej viere. Rodina, v ktorej som vyrastala, bola veľmi nábožná. S potešením som počúvala rozprávania o životoch svätých, ktorí milovali Boha, a brala som si ich za orodovníkov” (s. 29).

Na prelome 17. a 18. storočia nebolo zvykom učiť dievčatá písať, a tak aj Júliu naučili iba čítať. Avšak aj napriek tomu jej duchovný vodca prikázal, aby si zapisovala všetko, čo sa odohráva v jej srdci: „Prikázal mi, aby som si zapisovala všetko, čo sa deje v mojej duši. Ja som sa však naučila iba čítať, písať som nevedela. Napriek tomu, dôverujúc Pánovi, pokúsila som sa písať sama, bez učiteľa. ” (Autobiografia, s. 38).

Vo veku 17. rokov zložila so súhlasom duchovného vodcu sľub čistoty a o dva roky nato začala každý deň prijímať Eucharistiu, čo v tej dobe nebolo možné bez povolenia spovedníka.

Ako 21-ročná vstúpila na jar 1718 do kláštora karmelitánok v Marigliano, ktorý žil podľa reformy matky Serafíny z Capri. Tu v novembri 1719 zložila rehoľné sľuby, ktoré spomína vo svojej Autobiografii: „Ježiš, Láska moja! V profesii si ma prijal za nevestu a povedal si mi, že od tejto chvíle budem celá tvoja a ty celý môj. Dal si mi svoju milovanú Matku Máriu, moju Pani, za moju matku a svätú Katarínu Sienskú za moju duchovnú učiteľku” (s. 66).

Pre nezhody s majiteľkou pozemku, na ktorom sa kláštor nachádzal, nariadil biskup na jeseň 1723 zatvorenie tohto kláštora. Po krátkom pobyte v rodnom dome vstúpila Mária Celesta na začiatku nasledujúceho roka do kláštora vizitiek, ktorý sa nachádzal na pobreží Amalfi v mestečku Scala. K tomuto kroku ju podnietil páter Tomáša Falcoia z Kongregácie Pii Operai, neskorší biskup diecézy Castellamare.

zuzka

Sestra Zuzka

Môj Pane, daj mi milosť, aby som pri každom nádychu ospevovala tvoje  milosrdenstvo, ktoré hojne preukazuješ môjmu úbohému srdcu. "Zvelebujem ťa a ďakujem tvojmu milosrdenstvu za to, že bez akejkoľvek  mojej zásluhy mi udeľuješ hojnosť dobrodení a milostí." 

(M.C.Crostarosa Ježišovi)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234