logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa (Ordo Santissimi Redemptoris – OSsR) známa ako rehoľa redemptoristiek, vznikla 13. mája 1731 - v malebnom mestečku –  v Scale. Bol to deň, v ktorom Cirkev slávila sviatok Zoslania Ducha Svätého.

 

 •  Zakladateľkou rehole je matka Mária Celeste Crostarosa, ktorá v jubilejnom roku 1725 vyhlásenom pápežom Benediktom XII., dostala od Boha zjavenie regúl nového inštitútu, ktorý by mal pripomínať svetu nekonečnú lásku Boha ku každému človeku. V júli toho istého roku boli reguly predstavené skupine neapolských teológov, ktorí ju aprobovali.
   
 •  Z poverenia miestneho biskupa do podrobnejšieho rozpoznania tohto diela bol menovaný o. Alfonz de Liguori (neskoprší zakladateľ redemptoristov), ktorý po preskúmaní a premodlení záležitosti potvrdil, že je to Božie dielo. Kláštorná kapitula schválila prijatie nových regúl a so súhlasom biskupa sestry prijali novú regulu na sviatok Zoslania Ducha Svätého v roku 1731.  O niekoľko dní neskôr - 6.8.1731 - si všetky sestry obliekajú nový tmavočervený habit, ktorý má pripomínať o hlavnom poslaní redemptoristky.
   
 • V roku 1733 duchovný vodca matky Celesty, biskup Falkoja, vykonal v regulách veľké zmeny, tak že stratili svoj prvotný význam. Matka Celesta, ktorá sa riadila hlasom svedomia a postavila sa proti tomu, musela opustiť kláštor v Scale. Po 5- ročnom hľadaní a pôsobení v inom kláštore zakladá v roku 1738 vo Foggi spoločenstvo, ktoré žije jej prvotnou regulou.
   
 • 8. júna 1750 pápež Benedikt VIV. Schválil novú regulu rehole a jej oficiálny názov - Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa. Postupne sa naša rehoľa rozšírila do iných krajov Európy, a neskôr do celého sveta. V súčasnosti je na svete 46 spoločenstiev redemptoristiek. Od roku 2012 existuje spoločná webová stránka, kde je možné získať aktuálne informácie o stave a  dianí v našej reholi.
   
 • Prvé Slovenky vstúpili do poľského kláštora v Bielsku-Bialej v roku 1993. Spolu s ich príchodom sa zrodila nádej na budúce vytvorenie rehoľných domov aj na Slovensku. Grécko-katolícke spoločenstvo začalo svoje pôsobenie na Slovensku v roku 2001. Dnes tieto sestry žijú v kláštore vo Vranove nad Topľou. Druhá skupinka sestier rímsko katolíckeho obradu prišla do Kežmarku v roku 2005.

tina

Sestra Tina

Pokorné vedomie vlastnej hriešnosti je kľúčom, ktorý otvára riavu Božieho milosrdenstva a srdce rozpaľuje vďačnosťou a láskou k Bohu. Kto sa stal „dolinou“ toho zaplaví Božia plnosť celá. 

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234