Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO - slávnosť

Sobota

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - spomienka

Nedeľa

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V sobotu 20. júna 2020 Vás pozývame na stretnutie „Priateľov bl. Márie Celesty Crostarosa“, ktoré sa začne o 15:00 hod. v kostole modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

 

Farské oznamy

LITÁNIE K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU spojené s krátkou adoráciou budú každý deň (aj v nedeľu) 15 minút pred večernou svätou omšou.

UVEDENIE NOVÉHO KEŽMARSKÉHO FARÁRA DO ÚRADU, ktorým je od piatku 12.6.2020 vsdp. František Trstenský, sa uskutoční v piatok 19.6.2020 počas sv. omše o 17:00 hod. v bazilike. Na túto svätú omšu, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, generálny vikár Spišskej diecézy, Vás všetkých srdečne pozývame.

ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ: veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

DIAKONSKÁ A KŇAZSKÁ VYSVIACKA: v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule budú vo štvrtok 18.6.2020 o 15:00 hod. vysvätení 5 noví diakoni a v sobotu 20.6.2020 o 10:00 hod. budú vysvätení 4 novokňazi pre službu v Spišskej diecéze.

PRIMÍCIE: Novokňaz Tomáš Rušin bude mať dňa 21.6.2020 (nedeľa) vo Vlkovciach primičnú sv. omšu v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Na túto slávnosť ste srdečne pozvaní.

Pamätajme na novovysvätených diakonov a kňazov aj vo svojich modlitbách.

BISKUPSKÁ VYSVIACKA MONS. JÁNA KUBOŠA sa uskutoční v stredu 24.6.2020 o 10:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Plánuje sa autobus z našej farnosti s predpokladaným odchodom o 8:00 hod. Kto má záujem o tento spôsob dopravy na biskupskú vysviacku, nech sa prihlási u pani M. Šopatovej, prípadne cez e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do soboty 20.6.2020. Zároveň pamätajme na nášho nového pomocného biskupa aj vo svojich modlitbách.

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou ochotou a službou prispeli k príprave a dôstojnému sláveniu sviatosti birmovania a prvého svätého prijímania v našej farnosti.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 68 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI