Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy                               

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Sv. Školastiky, panny  - spomienka

Utorok

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej - ľubov. spomienka

28. svetový deň chorých

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

6. NEDEĽA v cezročnom období

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.    

V utorok 11. februára bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Čeleste s uctením jej relikvií po sv. omši.                                                                        

Farské oznamy

CELODENNÁ POKLONA NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ v našej farnosti bude v stredu 12.2.2020. Začne sa vyložením Najsvätejšej sviatosti po rannej sv. omši o 6:00 hod. a ukončenie poklony bude o 16:15 hod. spojené s eucharistickým požehnaním.

Kňazské rekolekcie podtatranských dekanátov: Lendak, streda 12.2. o 9:00 hod.

PAMÄTNÝ DEŇ Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka: štvrtok 13.2. – deň biskupskej vysviacky (1921).

 Slovenský dohovor za rodinu pozýva na modlitbovú akciu Zastavme zlo z Istanbulu v utorok 11.2.2020 na Hodžovom námestí v Bratislave (pred prezidentským palácom). Odchod autobusu zo zastávky v Malom Slavkove o 5:00 hod., od Zlatého bažanta v Kežmarku o 5:15 hod. Príspevok na dopravu je dobrovoľný. Účasť je potrebné nahlásiť na tel. č. 0907 942 098.

Srdečne Vás pozývame v utorok 18.2. o 19:00 hod. do budovy bývalej Charity na prednášku PaedDr. Renáty Ocilkovej: „RODOVÁ AGENDA: Konšpirácia, či reálna hrozba? Ako hovoriť s deťmi o gender, ako ich ochrániť?“ Bližšie informácie na plagáte.    

 

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť o 15:00 hod.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 25 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI