Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy                               

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka

Utorok

 

Streda

Sv. Agata, panna a mučenica -  spomienka

Štvrtok

 Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov -  spomienka

Piatok

 

Sobota

Sv. Jozefíny Bakhity, panny -  ľubovoľná spomienka

Nedeľa

5. NEDEĽA v cezročnom období

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.    

V piatok pozývame na mládežnícku sv. omšu.

V sobotu 8. februára 2020 Vás pozývame na stretnutie „Priateľov bl. Márie Celesty Crostarosy“, ktoré sa začne o 15:00 hod. v kostole modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

Zvonček z minulej nedele použitý pre potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy v našom kostole vyniesol 226,50 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

                                                                        

Farské oznamy

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI FEBRUÁR:

Deň

Bazilika minor sv. Kríža

Pondelok

3.2.

5:30 – 5:55

---

16:00 – 16:25

Utorok

4.2.

5:30 – 5:55

---

17:30 – 17:55

Streda

5.2.

5:30 – 5:55

---

16:00 – 16:25

Štvrtok

6.2.

5:30 – 5:55

10:00 – 12:00

15:00 – 17:55

Piatok

7.2.

5:30 – 5:55

10:00 – 12:00

15:00 – 17:45

 SVÄTOBLAŽEJSKÉ POŽEHNANIE v pondelok na záver sv. omší.

Pozývame všetkých manželov, ktorí chcú svoje manželstvo posunúť do novej roviny na Manželské večery, ktoré sa budú konať v Hoteli Club. Je to 8 utorkových večerov počnúc 4. februárom. Ďalšie informácie nájdete na nástenke.

NEDEĽA SO SVÄTÝMI MANŽELMI ĽUDOVÍTOM A ZÉLIOU MARTINOVCAMI:

V nedeľu 9.2. navštívia našu baziliku bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka. Pri sv. omšiach sa nám prihovoria a predstavia spiritualitu svätých manželov Ľudovíta a Zélie Martinovcov, rodičov sv. Terézie z Lisieux, ktorých relikvie si po sv. omšiach budeme môcť aj uctiť. Pri tejto príležitosti bude tiež možnosť podporiť spoločenstvo bratov karmelitánov (zaobstaraním si napr. duchovnej literatúry, škapuliarskych medailónov, CD s duchovnými piesňami a iných náboženských predmetov).

Slovenský dohovor za rodinu pozýva na modlitbovú akciu Zastavme zlo z Istanbulu v utorok 11.2.2020 na Hodžovom námestí v Bratislave (pred prezidentským palácom). Odchod autobusu zo zastávky v Malom Slavkove o 5:00 hod., od Zlatého bažanta v Kežmarku o 5:15 hod. Príspevok na dopravu je dobrovoľný. Účasť je potrebné nahlásiť na tel. č. 0907 942 098.

 Biskupský úrad stanovil termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti na sobotu 6.6.2020.

 

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť o 15:00 hod.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 21 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI