Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy 

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

Sv. Tomáš Akvinský,  kňaz a učiteľ Cirkvi - spomienka

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

Sv. Ján Bosco, kňaz - spomienka

Sobota

 

Nedeľa

OBETOVANIE PÁNA (Hromnice) - sviatok

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.                                                                              

 

Farské oznamy

Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude zvonček z poslednej januárovej nedele použitý pre potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy (rozvoj, podpora a predovšetkým spolufinancovanie projektov, do ktorých sa môžu naše katolícke školy zapojiť). Od niektorých štátnych zdrojov a dotácií sú naše školy vylúčené. Použitie finančných prostriedkov bude zverejňované a rozdeľovanie prostriedkov bude zastrešovať Diecézny školský úrad. Ďakujeme za štedrosť a ústretovosť pri podpore katolíckych škôl.

NEDEĽA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY: list rektora KU aj na nástenke. Záujemcom o štúdium na KU dávame do pozornosti Deň otvorených dverí na všetkých fakultách v utorok 4.2.2020 o 10:00 hod.

POŽEHNANIE SVIEC pri sv. omšiach v nedeľu na sviatok Obetovania Pána (Hromnice).

Pozývame všetkých manželov, ktorí chcú svoje manželstvo posunúť do novej roviny na Manželské večery, ktoré sa budú konať v Hoteli Club. Je to 8 utorkových večerov počnúc 4. februárom. Ďalšie informácie nájdete na nástenke pri vchode do baziliky. 

Vysluhovanie sviatosti birmovania bude v našej farnosti v sobotu 6.6.2020.

 

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť o 15:00 hod.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 47 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI