Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy 

 V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

Sv. Agnesa, panna a mučenica - spomienka

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi - spomienka

Sobota

Obrátenie sv. Pavla, apoštola  -  sviatok

Nedeľa

3. NEDEĽA v cezročnom období

nedeľa boŽieho slova

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.                                                                              

 

Farské oznamy

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN: v bazilike o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV: od 18. do 25.1.2020.

Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude zvonček z poslednej januárovej nedele použitý pre potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy. Výnos zo zvončeka bude určený na rozvoj a podporu a predovšetkým na spolufinancovanie projektov, do ktorých sa môžu naše katolícke školy zapojiť. Od niektorých štátnych zdrojov a dotácií sú naše školy vylúčené. Použitie finančných prostriedkov bude zverejňované a rozdeľovanie prostriedkov bude zastrešovať Diecézny školský úrad. Ďakujeme za štedrosť a ústretovosťou pri podpore katolíckych škôl.

Pozývame všetkých manželov, ktorí chcú svoje manželstvo posunúť do novej roviny na Manželské večery, ktoré sa budú konať v Hoteli Club. Je to 8 utorkových večerov počnúc 4. februárom. Ďalšie informácie nájdete na nástenke pri vchode do baziliky.

PRIHLÁŠKY DO KŇAZSKÉHO SEMINÁRA pre tých, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať dennú formu katolíckej teológie, sa podávajú prostredníctvom vlastného farára do 28.2.2020.

 

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť o 15:00 hod.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 189 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI