Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy 

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

Bl. Petra Dondersa, CSsR, kňaza -  ľubov. spomienka

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

Sv. Antona, opáta -  spomienka

Sobota

 

Nedeľa

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.                                                                              

 

Farské oznamy

Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou prácou, ochotou a talentom k tomu, aby sme vianočné sviatky prežívali v duchu opravdivého stretnutia sa s narodeným Kristom.

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY: štvrté stretnutie bude vo štvrtok 16.1.2020 po sv. omši o 18:00 hod. v bazilike. Témou bude 5. Božie prikázanie.

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV: od 18. do 25.1.2020.

PRIHLÁŠKY DO KŇAZSKÉHO SEMINÁRA pre tých, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať dennú formu katolíckej teológie, sa podávajú prostredníctvom vlastného farára do 28.2.2020.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť o 15:00 hod.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 39 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI