Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy   

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

ZJAVENIE  PÁNA „TROCH KRÁĽOV“ -  slávnosť

Utorok

 

Streda

Bl. Titus Zeman, kňaz a mučeník - ľubovoľná spomienka

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

Nedeľa KRSTU KRISTA PÁNA - sviatok

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne okrem zajtrajšej slávnosti, kedy sv. omša bude tak ako v nedeľu o 9:00 hod.

V piatok pozývame na mládežnícku sv. omšu.

V sobotu 11. januára bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste s uctením jej relikvií po sv. omši a zároveň Vás pozývame na celodenné stretnutie „Priateľov blahoslavenej Márie Celesty Crostarosa“.

Prednášky začnú v kostole o 9:45 hod.

                                                          

Farské oznamy

NOVOROČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ A. CÍGERA: v pondelok 6.1.2020 o 15:00 hod. v Mariánskom kostole. Všetci ste srdečne pozvaní.

VÝROČIE OBNOVY RUŽENCOVÉHO BRATSTVA: svätá omša pre členov ružencového bratstva bude v utorok 7.1.2020 odslúžená v priestoroch ZŠ s MŠ sv. Kríža o 17:00 hod.

Sv. omšu v piatok 10.1.2020 o 17:00 hod. v Malom Slavkove bude celebrovať vdp. Marián Kuffa. Po sv. omši bude prednáška na tému „Aktuálny stav Istanbulského dohovoru“ (koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu Erik Zbiňovský) a prednáška na tému „Zastavme zlo z Istanbulu“ (o. Marián Kuffa)

Stretnutie s mladými prispievateľmi do časopisu Cesta bude na fare v piatok 10.1.2020 po sv. omši za účasti detí.

V sobotu 11.1.2020 o 10:00 hod. bude v bazilike spomienková sv. omša na špirituála Jána Čarnogurského, ktorý pôsobil ako kaplán aj v našej farnosti. Hlavným celebrantom a kazateľom bude ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. Preto sv. omša ráno o 6:00 hod. v bazilike nebude.

Pozývame všetky deti zo základných škôl na prvé farské stretnutie detí, ktoré sa uskutoční dňa 11.1.2020 o 14:00 hod. v budove bývalej charity. Prihlášky, ktoré sa nachádzajú na stolíku pri východe z kostola, môžete vyplniť a vložiť do krabičky do 10.1.2020. Viac informácií nájdete na nástenke.

Kurz Billingsovej ovulačnej metódy zameraný na prirodzené plánovanie rodičovstva: Lendak (pozostáva z dvoch stretnutí: 18.1. a 14.3.2020 od 14:00 do 18:00 hod.). Viac informácií na nástenke.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť o 15:00 hod.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 89 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI