Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy       

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

Sv. Silvester I., pápež - ľubovoľná spomienka

Streda

BOHORODIčKY PANNY MáRIE - slávnosť 

Prikázaný sviatok

Štvrtok

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi - spomienka

Piatok

Najsvätejšieho mena Ježiš - ľubovoľná spomienka                                      

Sobota

 

Nedeľa

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Sv. omše v kláštornom kostole budú nasledovne: V pondelok a piatok - ako zvyčajne  - o 17.30 hod.

V utorok  - na Silvestra - ráno o 8.00 hod. Vigília sa začne o 22:20 h. a o 23:15 hod. bude sv. omša.

V stredu na slávnosť Bohorodičky ako v nedeľu: o 9.00 hod. Vo štvrtok a sobotu – ráno o 8.00 hod.

                                                          

Farské oznamy

Popoludňajšia pobožnosť dnes (29.12.) o 15:00 hod. nebude.

POŽEHNANIE PRÍBYTKOV A RODÍN KŇAZOM – KOLEDA:  v Kežmarku dnes popoludní od 13:00 hod.

EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ ZA JEDNOTU KRESŤANOV bude v pondelok 30.12.2019 o 17:30 hod. v bazilike. Zároveň budeme prosiť o požehnanie pre celé naše mesto a ďakovať za všetky dobrodenia, ktorými Pán Boh zahŕňa toto mesto už 750 rokov.

ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ NA KONCI ROKA bude v utorok 31.12. pri svätej omši o 16:00 hod. Kto sa v tento deň na konci roka zúčastní na speve hymnu „Teba, Bože, chválime“, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Táto svätá omša bude vysielaná do rádia Lumen (štatistiku prečítame o 15:50 hod.).

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN: v bazilike od stredy do piatku o 19:30 hod., v sobotu o 20:00 hod.

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI JANUÁR:

Deň

Bazilika

Pondelok

30.12.

8:30 – 8:55

16:00 – 16:25

Utorok

31.12.

8:30 – 8:55

---

Streda

1.1.

---

---

Štvrtok

2.1.

8:30 – 8:55

17:00 – 17:55

Piatok

3.1.

8:30 – 8:55

16:00 – 16:25

17:30 – 17:55

DOBRÁ NOVINA: Vyslovujeme vrúcne poďakovanie tým, ktorí podporili koledovanie Dobrej noviny v našej farnosti sumou 1960 €. Ďakujeme všetkým rodinám, ktoré prijali koledníkov do svojich domovov. Ďakujeme aj všetkým deťom a mládežníkom, ktorí obetovali svoj čas a talenty pre šírenie Dobrej noviny. Pán Boh zaplať a požehnaj!

Kurz Billingsovej ovulačnej metódy zameraný na prirodzené plánovanie rodičovstva: Lendak (pozostáva z dvoch stretnutí: 18.1. a 14.3.2020 od 14:00 do 18:00 hod.). Viac informácií na nástenke.

Stále oznamy:

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

                

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 133 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI