Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

SV. ONDREJA, APOŠTOLA - sviatok

Nedeľa

PRVÁ  ADVENTNÁ  NEDEĽA

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V piatok pozývame na mládežnícku sv. omšu.

Požehnanie adventných vencov bude v našom kostole v sobotu 30.11.2019 o 17:30 hod. počas modlitby vešpier.

 

Farské oznamy

POPOLUDŇAJŠIA POBOŽNOSŤ DNES (24.11.) O 15:00 HOD. NEBUDE.

OBNOVA ZASVÄTENIA ĽUDSKÉHO POKOLENIA NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU: dnes na konci svätých omší. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN: v bazilike o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

KONCERT MAROŠA BANGA: v Mariánskom kostole 27.11. o 19:00 hod.

POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV bude v sobotu pri večernej sv. omši.

ZBIERKA NA CHARITU sa uskutoční na budúcu nedeľu pri všetkých svätých omšiach. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí počas  1. adventnej nedele prispejú na charitu. Zbierka bude použitá na projekty schválené spišským diecéznym biskupom. Srdečne Pán Boh zaplať a požehnaj!

 

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 57 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI