Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Sv. Karola Boromejského, biskupa - spomienka

Utorok

 

Streda

Bl. španieski mučeníci Jozef Xaver a spol. – ľubovoľná spomienka

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

Výročie posviacky Lateránskej baziliky -  sviatok

Nedeľa

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V piatok pozývame na mládežnícku sv. omšu.

V sobotu 9. novembra  2019 Vás srdečne pozývame na stretnutie „Priateľov bl. Márie Celesty“, ktoré sa začne o 15:00 hod. v kostole modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

V nedeľu 10. novembra bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste s uctením jej relikvií po sv. omši.

 

 

Farské oznamy

ZMENA VEČERNÝCH SV. OMŠÍ V PONDELOK A V STREDU: iba o 16:30 hod.

ÚPLNÉ ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI: od 1. do 8. novembra nábožná návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých + tri obvyklé podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Svätého Otca a treba vylúčiť pripútanosť k akémukoľvek hriechu, aj ľahkému.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 

 

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 106 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI