Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV - sviatok

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, prikázaný sviatok - slávnosť

Sobota

VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH - spomienka             

Nedeľa

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole:

----  V PIATOK – sv. omša ako v nedeľu: o 9.00 hodine                                                          

 ----  V SOBOTUdve sv. omše: ráno o 8.00  a večer o 17.30 hodine                                    

 ---   OSTATNÉ DNI AKO ZVYČAJNE

Zbierka na Misie z minulej nedele v našom kostole vyniesla 250,- €.  Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 

Farské oznamy

ZMENA VEČERNÝCH SV. OMŠÍ V PONDELOK A V STREDU: iba o 16:30 hod. Ostatné sv. omše vo zvyčajnom čase o 18:00 hod.

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI NOVEMBER:

Deň

Bazilika minor sv. Kríža

Pondelok

28.10.

5:30 – 6:00

---

16:00 – 16:30

Utorok

29.10.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

Streda

30.10.

5:30 – 6:00

---

16:00 – 16:30

Štvrtok

31.10.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

Piatok

1.11.

---

---

---

 

PRIKÁZANÝ SVIATOK SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH (piatok): zaväzuje nás účasť na celej svätej omši ako v nedeľu. Sv. omše budú ako v nedeľu. Pobožnosť na novom cintoríne bude o 14:00 hod.; na starom cintoríne o 15:00 hod.

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH - „DUŠIČKY“ (piatok): po každej svätej omši bude pobožnosť na Spomienku na všetkých verných zosnulých.

  • ÚPLNÉ ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI môže získať:
  1. Veriaci, ktorý od poludnia 1.11. až do polnoci 2.11. nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Otče náš a Verím v Boha.
  2. Veriaci, ktorý od 1. do 8.11. nábožne navštívi cintorín a pomodlí

    sa za zosnulých.

- Okrem týchto odpustkových úkonov treba splniť aj tri obvyklé podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Svätého Otca a ďalej, ako vo všeobecnosti, treba vylúčiť pripútanosť k hriechu, aj ľahkému.

 

KAMPAŇ SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 2019: vyvrcholí v sobotu 2.11., v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. Zjednoťme sa zapálením sviečky a modlitbou za rodiny nenarodených detí a za zmenu zmýšľania všetkých, ktorí ľudský život nepovažujú za hodný ochrany od počatia. V bazilike si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sklenenú (4 eurá) alebo plastovú (1 euro) sviečku s logom kampane a podporiť tak projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny. Viac informácií na nástenke a na www.sviecka.forumzivota.sk.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI