Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

Sv. Jána Pavla II., pápeža  - ľubovoľná spomienka

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU SV. MARTINA Z TOURS - sviatok

Sobota

 

Nedeľa

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

POZOR ZMENA:  Sv. omše v kláštornom kostole od pondelka do piatku budú ráno o 7:00 hod.!!!

 

Farské oznamy

DNES JE MISIJNÁ NEDEĽA : pri všetkých sv. omšiach bude finančná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

 

DO 27.10. 2019 BUDÚ PREBIEHAŤ V NAŠEJ FARNOSTI ĽUDOVÉ MISIE, ktoré vedú pátri redemptoristi. Pripomíname, že úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa zúčastnia aspoň na niektorých misijných kázňach a zároveň sa zúčastnia slávnostného zakončenia misií v nedeľu 27.10. o 16:00 hod. Počas misií sa riaďte programom misií, ktorý máte v Ceste a na nástenke.

 

ZMENA ČASU: V noci z 26. na 27.10. sa mení čas. O 3:00 hod. letného času posúvame hodiny na 2:00 hod. stredoeurópskeho času.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 201 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI