Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

Streda

Sv. Gerarda Majellu, rehoľníka - spomienka

Štvrtok

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka -  spomienka

Piatok

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU - sviatok

Sobota

 

Nedeľa

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - Misijná nedeľa

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V piatok pozývame na mládežnícku sv. omšu.

V mesiaci október sa budeme spoločne modliť svätý ruženec s rozjímaniami  každý deň o 17- tej hodine.

V zbierke Boj proti hladu sa vyzbieralo v našom kostole 285,90 €. Pán Boh zaplať!

 

Farské oznamy

MODLITBA POSVÄTNÉHO RUŽENCA v mesiaci október vždy pol hodinu pred večernou sv. omšou. V nedele a štvrtky počas adorácie.

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN (14.10.-19.10.): v bazilike večer o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY II.: druhé stretnutie bude vo štvrtok 17.10. po sv. omši o 18:00 hod. v bazilike. Pripomíname, že pre birmovancov je účasť povinná.

DUCHOVNÝ MOST S KŇAZSKÝM SEMINÁROM: v piatok 18.10. pamätajme vo svojich modlitbách na našich seminaristov a ich predstavených.

INICIATÍVA MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC: spojme sa v piatok 18.10. v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete v duchu výroku pátra Pia: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ Povzbudzujeme rodičov, aby si spolu s deťmi našli čas na modlitbu posvätného ruženca. Viac informácií na nástenke a na www.miliondeti.sk.

MISIJNÁ NEDEĽA (20.10.): pri všetkých sv. omšiach bude finančná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

OD 19. DO 27.10.2019 SA V NAŠEJ FARNOSTI USKUTOČNIA ĽUDOVÉ MISIE, ktoré budú viesť pátri redemptoristi. Začiatok misií, na ktoré Vás srdečne pozývame, je v sobotu 19.10. o 18:00 hod. Pripomíname, že úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa zúčastnia aspoň na niektorých misijných kázňach a zároveň sa zúčastnia slávnostného zakončenia misií v nedeľu 27.10. o 16:00 hod. Počas misií sa riaďte programom misií, ktorý máte v Ceste a na nástenke.

KAMPAŇ SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 2019: organizuje ju pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky zvlášť 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, zapálením sviečky a modlitbou za rodiny nenarodených detí a za zmenu zmýšľania všetkých, ktorí ľudský život nepovažujú za hodný ochrany od počatia. V bazilike si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sklenenú (4 eurá) alebo plastovú (1 euro) sviečku s logom kampane a podporiť tak projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny. Viac informácií na nástenke a na www.sviecka.forumzivota.sk.

ZMENA ČASU: V noci z 26. na 27.10. sa mení čas. O 3:00 hod. letného času posúvame hodiny na 2:00 hod. stredoeurópskeho času.

V zbierke Boj proti hladu sa vyzbieralo 2750 €. Pán Boh zaplať!

Stále oznamy:

NEDEĽA (13.10.): eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

ŠTVRTOK (17.10.): adorácia od 17:00 hod.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 177 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI