Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Ružencovej Panny Márie - spomienka

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

Sv. Jána XXIII., pápeža - ľubovoľná spomienka

Sobota

 

Nedeľa

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V mesiaci október sa budeme spoločne modliť svätý ruženec s rozjímaniami  každý deň o 17- tej hodine.

V piatok 11. októbra  2019 bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa s uctením jej relikvií po sv. omši.

V sobotu 12. októbra 2019 pozývame všetkých záujemcov o hlbšie spoznanie spirituality blahoslavenej Márie Celeste na otvorené stretnutie „Priateľov blahoslavenej Márie Celesty Crostarosa“. Prednášky začnú v kostole o 9:45 hod.

 

Farské oznamy

MODLITBA POSVÄTNÉHO RUŽENCA v mesiaci október začína vždy pol hodinu pred večernou sv. omšou. V nedele a štvrtky počas adorácie. Rozpis jednotlivých ruží je na nástenke.

V pondelok 7.10. bude o 19:00 hod. v Mariánskom kostole hudobné vystúpenie, ktoré je súčasťou festivalu MUSICA NOBILIS. Program je na nástenke. Všetci ste srdečne pozvaní.

PRVÉ SPOLOČNÉ STRETNUTIE BIRMOVANCOV bude v piatok 11.10. hneď po skončení sv. omše o 18:00 hod. v bazilike. Účasť je povinná.

PREDNÁŠKA MUDr. Jaroslava Grocholu O HISTÓRII NAŠEJ BAZILIKY bude v bazilike v piatok o 19:00 hod.

OD 19. DO 27.10.2019 SA V NAŠEJ FARNOSTI USKUTOČNIA ĽUDOVÉ MISIE, ktoré budú viesť pátri redemptoristi. 

KURZ SAMUEL: 9 stretnutí pre ľudí od 18 do 35 rokov hľadajúcich svoje životné povolanie. Prihlásiť sa treba do 10.10.2019. Viac na nástenke a kurzsamuel.sk.

KAMPAŇ SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 2019: organizuje ju pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky zvlášť 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, zapálením sviečky a modlitbou za rodiny nenarodených detí a za zmenu zmýšľania všetkých, ktorí ľudský život nepovažujú za hodný ochrany od počatia. V bazilike si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sklenenú (4 eurá) alebo plastovú (1 euro) sviečku s logom kampane a podporiť tak projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny. Viac informácií na nástenke a na www.sviecka.forumzivota.sk.

Vyšlo nové číslo farského časopisu Cesta. Nachádza sa tam aj program farských misií.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 151 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI