Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi  -  spomienka

Utorok

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

Streda

Svätých anjelov strážcov  -  spomienka

Štvrtok

 

Piatok

Sv. Františka Assiského, kňaza - spomienka

Sobota

Bl. Františeka Seelosa, kňaza  -  spomienka

Nedeľa

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V piatok pozývame na mládežnícku sv. omšu.

V mesiaci október sa budeme spoločne modliť svätý ruženec s rozjímaniami  každý deň o 17- tej hodine.

 

Farské oznamy

POĎAKOVANIE: Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka ďakuje všetkým Vám, milí veriaci, „ktorí ste sa vo svojej farnosti aktívne zapojili do propagácie Národného pochodu za život a podporili ste ho svojou priamou účasťou, svojimi modlitbami i obetami“. Nech Vám to Pán bohato odmení!

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI OKTÓBER:

Deň

Bazilika minor sv. Kríža

Pondelok

30.9.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

Utorok

1.10.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

Streda

2.10.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

Štvrtok

3.10.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

Piatok

4.10.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

 

ZBIERKA NA DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD: tvorí ju zvonček z dnešnej 26. nedele. Vyslovujeme poďakovanie za Vašu podporu diela katechizácie v našej diecéze. 

BOJ PROTI HLADU: Vincentínska rodina organizuje 13. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu na zmiernenie chudoby ľudí v krajinách Haiti, Honduras, Albánsko, Rusko, na Ukrajine a na Slovensku. Pomôcť môžete: modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka, poslaním správy v tvare DMS Vincent na číslo 877 (cena SMS je 2€, platí až do 29.2.2020), finančne na účet (číslo účtu je na letáku). V našej farnosti sa koná táto zbierka dnes (29.9.). Po každej svätej omši môžete túto zbierku podporiť kúpou medovníkového srdiečka a to pri hlavných vchodoch do kostola. Bližšie informácie o zbierke na plagáte.

  • MODLITBA SV. RUŽENCA v mesiaci október bude začínať vždy pol hodinu pred večernou sv. omšou. V nedele a štvrtky bude októbrová pobožnosť počas adorácie. Rozpis jednotlivých ruží je na nástenke.
  • PRIPOMÍNAME, ŽE V TOMTO MESIACI OD 19. DO 27.10.2019 SA V NAŠEJ FARNOSTI USKUTOČNIA ĽUDOVÉ MISIE, ktoré budú viesť pátri redemptoristi.
  • Prihlášky na prípravu pred prijatím sviatosti birmovania vo farnosti Kežmarok v budúcom roku si môžu žiaci 8. roč. ZŠ a starší, ktorí bývajú na území farnosti Kežmarok, vyzdvihnúť u svojich katechétov a katechétiek alebo vziať pri východe z kostola. Všetkých mladých a birmovancov zároveň pozývame na sv. omše v piatok o 18:00 hod. v bazilike.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 92 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI