Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza  -  spomienka

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

Bl. Gašpara Stanggassingera, kňaza - spomienka

Piatok

Sv. Vincenta de Paul, kňaza  -  spomienka

Sobota

 

Nedeľa

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy

  • ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MICHALA v Malom Slavkove bude na budúcu nedeľu 29.9.2019 o 10:30 hod. Sv. spoveď pred odpustovou slávnosťou a zároveň aj pred prvým piatkom bude v Malom Slavkove v sobotu 28.9.2019 od 16:30 hod. a po skončení svätej spovede bude svätá omša.
  • ZBIERKA NA DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD: tvorí ju zvonček z budúcej nedele. Vyslovujeme poďakovanie za Vašu podporu diela katechizácie v našej diecéze.
  • BOJ PROTI HLADU: Vincentínska rodina organizuje 13. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu na zmiernenie chudoby ľudí v krajinách Haiti, Honduras, Albánsko, Rusko, na Ukrajine a na Slovensku. Pomôcť môžete: modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka, poslaním správy v tvare DMS Vincent na číslo 877 (cena SMS je 2€, platí až do 29. 2. 2020), finančne na účet (číslo účtu je na letáku). V našej farnosti sa uskutoční táto zbierka v nedeľu 29. septembra 2019. Po každej svätej omši môžete túto zbierku podporiť kúpou medovníkového srdiečka a to pri hlavných vchodoch do kostola. Bližšie informácie o zbierke na plagáte.
  • V nedeľu 29.9. bude o 10:30 hod. v kostole sv. Jozefa Robotníka vo Svite slávená sv. omša pri príležitosti spomienky 75. výročia narodenia Mons. Jána Magu. Viac informácií na nástenke.
  • Tí dospelí, ktorí majú záujem prijať sviatosť krstu, ako aj rodičia detí, ktoré by mali pristúpiť k prvému svätému prijímaniu v budúcom roku a nie sú pokrstené, nech sa v priebehu mesiaca september prihlásia na farskom úrade na prípravu, ktorá sa začne v októbri. Príprava dospelých zahŕňa nielen vedomostnú, ale aj duchovnú formáciu tak, aby mohli prijať pri krste aj sviatosť Eucharistie a sviatosť birmovania.
  • OD 19. DO 27.10.2019 SA V NAŠEJ FARNOSTI USKUTOČNIA ĽUDOVÉ MISIE, ktoré budú viesť pátri redemptoristi. Pri východoch z baziliky si môžete zobrať modlitbu, ktorou sa budeme pripravovať aj spoločne pred svätými omšami, aj individuálne v rodinách, na sväté misie.
  • Prvé sväté prijímanie v našej farnosti v budúcom roku je naplánované na 17.5.2020 (ZŠ sv. Kríža a ZŠ Dr. D. Fischera) a 24.5.2020 (ZŠ Nižná brána a ZŠ Grundschule).
  • Prihlášky na prípravu pred prijatím sviatosti birmovania vo farnosti Kežmarok v budúcom roku si môžu žiaci 8. roč. ZŠ a starší, ktorí bývajú na území farnosti Kežmarok, vyzdvihnúť u svojich katechétov a katechétiek alebo vziať pri východe z kostola. Všetkých mladých a birmovancov zároveň pozývame na sv. omše v piatok o 18:00 hod. v bazilike.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 60 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI