Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov  - spomienka

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov  - spomienka

Sobota

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU  - sviatok

Nedeľa

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V piatok pozývame na mládežnícku sv. omšu.

 

Farské oznamy

 • Dnes, v nedeľu 15.9.2019, navštívi našu farnosť modlitebné združenie Rodina Matky nádeje. Svätú omšu o 16:00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Duda, duchovný poradca hnutia, a po nej od 17:00 hod. do 18:00 hod. budú v bazilike modlitby za kňazov a rodiny. Všetci ste srdečne vítaní. Plagát je na nástenke.
 • Celodiecézna kňazská rekolekcia: Spišská Kapitula, utorok 17.9.2019, sv. omša o 10:00 hod. v Katedrále sv. Martina.
 • Jesenné kántrové dni budú v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. V našej farnosti bude formulár sv. omše Na poďakovanie za úrodu pri sv. omšiach v stredu. Po homílii pri sv. omši o 18:00 hod. bude požehnanie novej úrody.
 • Prvé stretnutie ročníka diecéznej školy viery bude vo štvrtok 19.9.2019 po sv. omši o 18:00 hod. v bazilike. Na nástenke a na farskej webovej stránke je list diecézneho biskupa veriacim diecézy.
 • NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT sa uskutoční v Bratislave 21. - 22.9.2019. Spoločná sv. omša s účasťou všetkých slovenských biskupov je naplánovaná v nedeľu 22.9. o 10:00 hod. v Inchebe. Hlavný program na Námestí slobody začne o 13:30 hod. Samotný Pochod za život odštartuje o 14:30 hod. Trasa pochodu je dlhá 2,2 km. Odchod autobusu z našej farnosti bude v nedeľu ráno o 4:15 hod. od Zlatého bažanta. Cestovné pre dospelú osobu je 5 € a 2,50 € pre deti, študentov a dôchodcov. Ešte sú voľné miesta.
 • Tí dospelí, ktorí majú záujem prijať sviatosť krstu, ako aj rodičia detí, ktoré by mali pristúpiť k prvému svätému prijímaniu v budúcom roku a nie sú pokrstené, nech sa v priebehu mesiaca september prihlásia na farskom úrade na prípravu, ktorá sa začne v októbri. Príprava dospelých zahŕňa nielen vedomostnú, ale aj duchovnú formáciu tak, aby mohli prijať pri krste aj sviatosť Eucharistie a sviatosť birmovania.
 • Univerzita tretieho veku na KU: ponuka kurzov prebiehajúcich v Poprade je na letákoch pri východe z baziliky.
 • OD 19. DO 27.10.2019 SA V NAŠEJ FARNOSTI USKUTOČNIA ĽUDOVÉ MISIE, ktoré budú viesť pátri redemptoristi. Pozývame Vás k osobnej a rodinnej modlitbe za farské misie. Počas svätých omší budeme taktiež do prosieb vkladať tento úmysel.
 • Na deň 18.9.2019 (streda) o 16:00 hod. v cirkevnej škole zvolávame stretnutie, na ktoré pozývame zástupcov farských rád, hnutí, spoločenstiev, médií. Na tomto mítingu bude prítomný páter M. Zamkovský C.S.s.R., ktorý so svojim tímom bude viesť ľudové misie v našej farnosti a predstaví nám plán misií a svoje očakávania.
 • Pri východoch z baziliky si môžete zobrať modlitbu, ktorou sa budeme pripravovať aj spoločne pred svätými omšami, aj individuálne v rodinách, na sväté misie.
 • Prvé sväté prijímanie v našej farnosti v budúcom roku je naplánované na 17.5.2020 (ZŠ sv. Kríža a ZŠ Dr. D. Fischera) a 24.5.2020 (ZŠ Nižná brána a ZŠ Grundschule).
 • Prihlášky na prípravu pred prijatím sviatosti birmovania vo farnosti Kežmarok v budúcom roku si môžu žiaci 8. roč. ZŠ a starší, ktorí bývajú na území farnosti Kežmarok, vyzdvihnúť u svojich katechétov a katechétiek alebo vziať pri východe z kostola. Všetkých mladých a birmovancov zároveň pozývame na sv. omše v piatok o 18:00 hod. v bazilike.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 32 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI