Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

Bl. Márie Celesty Crostarosa  -  spomienka

Štvrtok

Najsvätejšieho mena Panny Márie   -  ľubovoľná spomienka

Piatok

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi -  spomienka

Sobota

Povýšenie Svätého kríža - sviatok

Nedeľa

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA  - slávnosť

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne, okrem soboty, kedy bude sv. omša ako v nedeľu o 9:00 hod. 

V stredu 11. septembra  2019 bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa s uctením jej relikvií po sv. omši.

 

Farské oznamy

 • Vešpery do Rádia Lumen: v bazilike o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).
 • V piatok večer budú sv. omše už zo sviatku Povýšenia svätého Kríža.
 • V SOBOTU, NA SVIATOK POVÝŠENIA SV. KRÍŽA, JE ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ a výročie slávnostného vyhlásenia nášho farského kostola na baziliku minor. V tento deň môžeme získať úplné odpustky.

Slávnostnú odpustovú sv. omšu v bazilike bude o 10:30 hod. celebrovať prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD., (OFS),  farár v Klčove.

 • Svätá spoveď pred odpustovou slávnosťou: v týždni pol hodiny pred večernými svätými omšami. V sobotu pred slávnostnou svätou omšou od 9:30 do 10:00 hod. Prosíme Vás, aby ste si nenechávali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia na poslednú chvíľu.
 • Na budúcu nedeľu 15.9.2019 navštívi našu farnosť modlitebné združenie Rodina Matky nádeje. Svätú omšu o 16:00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Duda, duchovný poradca hnutia, a po nej od 17:00 hod. do 18:00 hod. budú v bazilike modlitby za kňazov a rodiny. Všetci ste srdečne vítaní. Plagát je na nástenke v bazilike.
 • Všetky deti a ich rodičov pozývame na slávenie svätých omší za účastí detí v piatok o 16:30 hod. Tie deti, ktoré ešte nemajú zápisníky a nálepky, a chcú sa zapojiť do tejto farskej aktivity, môžu si ich hneď po svätej omši vyzdvihnúť v sakristii.
 • Všetkých mladých a birmovancov pozývame na sv. omše v piatok o 18:00 hod. v bazilike.
 • NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT sa uskutoční v Bratislave 21. - 22.9.2019. Spoločná sv. omša s účasťou všetkých slovenských biskupov je naplánovaná v nedeľu 22.9. o 10:00 hod. v Inchebe. Hlavný program na Námestí slobody začne o 13:30 hod. Samotný Pochod za život odštartuje o 14:30 hod. Trasa pochodu je dlhá 2,2 km. Odchod autobusu z našej farnosti bude v nedeľu ráno o 4:15 hod. od Zlatého bažanta. Cestovné pre dospelú osobu je 5 €  a 2,50 € pre deti, študentov a dôchodcov. Viac informácií na nástenke.
 • Tí dospelí, ktorí majú záujem prijať sviatosť krstu, ako aj rodičia detí, ktoré by mali pristúpiť k prvému svätému prijímaniu v budúcom roku a nie sú pokrstené, nech sa v priebehu mesiaca september prihlásia na farskom úrade na prípravu, ktorá sa začne v októbri. Príprava dospelých zahŕňa nielen vedomostnú, ale aj duchovnú formáciu tak, aby mohli prijať pri krste aj sviatosť Eucharistie a sviatosť birmovania.
 • OD 19. DO 27.10.2019 SA V NAŠEJ FARNOSTI USKUTOČNIA ĽUDOVÉ MISIE, ktoré budú viesť pátri redemptoristi. Pozývame Vás k osobnej a rodinnej modlitbe za farské misie. Počas svätých omší budeme taktiež do prosieb vkladať tento úmysel.

Pri východoch z baziliky si môžete zobrať modlitbu, ktorou sa budeme pripravovať aj spoločne pred svätými omšami, aj individuálne v rodinách, na sväté misie.

 • Na deň 18.9.2019 (streda) o 16:00 hod. v cirkevnej škole zvolávame stretnutie, na ktoré pozývame zástupcov hnutí, spoločenstiev, médií. Na tomto mítingu bude prítomný páter M. Zamkovský C.S.s.R., ktorý so svojim tímom bude viesť ľudové misie v našej farnosti a predstaví nám plán misií a svoje očakávania.
 • Termíny predmanželských náuk v budúcom roku 2020 sú na nástenke a na internetovej stránke farnosti. Prosíme snúbencov, ktorí chcú vo farnosti Kežmarok nielen uzavrieť sviatosť manželstva, ale aj absolvovať predmanželskú prípravu, aby tieto termíny vzali na vedomie.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 83 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI