Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

Sv. Gregora Veľkého,  pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka

Streda

 

Štvrtok

Sv. Terézie z Kalkaty, panny a rehoľnice -  ľubov. spomienka

Piatok

 

Sobota

Sv. Marka, Melichara a Štefana, Košických mučeníkov -  spomienka

Nedeľa

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Od 2.(čiže od zajtra) do 10. septembra sa budeme modliť novénu pred sviatkom  bl. Márie Čelesty Crostaroza, ktorá bude každý deň o 17:00 hod.

Vaše prosby na jej príhovor môžete vkladať do krabice pred oltárom.

 

Farské oznamy

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI SEPTEMBER

A PRED VYSLUHOVANÍM SVIATOSTI BIRMOVANIA:

Deň

Bazilika minor sv. Kríža

Pondelok

2.9.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

Utorok

3.9.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

Streda

4.9.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

Štvrtok

5.9.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

Piatok

6.9.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00


Školský rok 2019/2020
sa na našej cirkevnej škole začína zajtra slávnostnou sv. omšou v školskej jedálni so začiatkom o 9:00 hod. Po sv. omši budú osobitne privítaní prváci aj s rodičmi.

Zasadanie Farskej pastoračnej rady sa uskutoční v pondelok 2.9.2019 o 19:00 hod. v budove farského úradu.

Všetky deti a ich rodičov pozývame na slávenie svätých omší za účastí detí v piatok o 16:30 hod. Tí, ktorí sa zapojili minulý školský rok do aktivity spojenej so zbieraním nálepiek, dostanú odmenu a svoje zápisníky v piatok 6.9. po skončení sv. omše. Tak isto všetky deti dostanú nové zápisníky a nálepky.

Všetkých mladých a birmovancov, pozývame na sv. omše v piatok o 18:00 hod. v bazilike.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI BIRMOVANIA v našej farnosti bude v nedeľu 8.9.2019 pri sv. omši o 10:30 hod. v bazilike.

Nácvik na túto svätú omšu bude vo štvrtok 5.9. po večernej sv. omši. Účasť všetkých birmovancov je nutná.

Sv. spoveď pre birmovancov: v sobotu od 8:30 do 10:00 hod. Rodičov, birmovných rodičov a príbuzných birmovancov prosíme a žiadame, aby si nenechávali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia na poslednú chvíľu, ale aby využili možnosť vyspovedať sa v dňoch pred prvým piatkom.

O upratovanie baziliky v sobotu 7.9. hneď po skončení vysluhovania sviatosti zmierenia (teda o 10:00 hod.) prosíme zvlášť birmovancov a ich rodičov.

V nedeľu 8.9. bude o 9:00 hod. v Mariánskom kostole svätá omša z príležitosti 9. poľovníckeho dňa. Viac informácií na nástenke v bazilike.

Z našej farnosti sa organizuje púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, do národnej baziliky v Šaštíne 15. septembra. Bližšie informácie na nástenke.

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT sa uskutoční v Bratislave 21. - 22.9.2019. Spoločná sv. omša s účasťou všetkých slovenských biskupov je naplánovaná  v nedeľu 22.9. o 10:00 hod. v Inchebe. Hlavný program na Námestí slobody začne o 13:30 hod. Samotný Pochod za život odštartuje o 14:30 hod. Trasa pochodu je dlhá 2,2 km. Viac informácií na nástenke.

Tí dospelí, ktorí majú záujem prijať sviatosť krstu, ako aj rodičia detí, ktoré by mali pristúpiť k prvému svätému prijímaniu v budúcom roku a nie sú pokrstené, nech sa v priebehu mesiaca september prihlásia na farskom úrade na prípravu, ktorá sa začne v októbri. Príprava dospelých zahŕňa nielen vedomostnú, ale aj duchovnú formáciu tak, aby mohli prijať pri krste aj sviatosť Eucharistie a sviatosť birmovania.

OD 19. DO 27.10. 2019 SA V NAŠEJ FARNOSTI USKUTOČNIA ĽUDOVÉ MISIE, ktoré budú viesť pátri redemptoristi. Pozývame Vás k osobnej a rodinnej modlitbe za farské misie.

Termíny predmanželských náuk v budúcom roku 2020 sú na nástenke a na internetovej stránke farnosti. Prosíme snúbencov, ktorí chcú vo farnosti Kežmarok nielen uzavrieť sviatosť manželstva, ale aj absolvovať predmanželskú prípravu, aby tieto termíny vzali na vedomie.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 42 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI