Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Sv. Bonaventúru,  biskupa a učiteľa Cirkvi  - spomienka

Utorok

 

Streda

v našom kostole:  SLÁVNOSŤ  výročiA posviacky kostola

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

v našom kostole:  

ODPUSTOVÁ slávnosť NAJSVäTEJŠIEHO VYKUPITEĽA

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Svätú omšu na budúcu nedeľu NAJSVäTEJŠIEHO VYKUPITEĽA bude celebrovať páter  Peter Slobodník CSsR. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Farské oznamy

SV. OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI budú ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

V sobotu 3.8.2019 sa uskutoční celodiecézna púť do Zákamenného pri príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu o 10:30 hod. bude celebrovať a v homílii sa prihovorí J. Em. Jozef kardinál Tomko. Pred svätou omšou bude pobožnosť Fatimskej soboty. Po skončení svätej omše nasleduje prezentácia nového filmového dokumentu o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi.  Rádio Lumen bude prenášať celú túto slávnosť. Všetkých vás srdečne pozývame na túto slávnosť.

Duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou v Krivej na Orave v dňoch 30.7.2019 až 4.8.2019. Bližšie informácie na nástenke.

Levočský festival „Musica sacra“ v Bazilike sv. Jakuba v dňoch 27.7.2019 – 28.7.2019. Bližšie informácie na nástenke.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 161 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI