Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY  - sviatok

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy

SV. OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI budú ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN: v bazilike o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

Účastníci cykloakcie NA BICYKLI ZA ŽIVOT sa zastavia dnes 7.7. o 16:00 hod. pred areálom kežmarskej nemocnice, kam nás pozývajú na spoločnú modlitbu. Na výveske si môžete všimnúť podrobné informácie, ak by ste sa chceli pridať k cyklistom na nejakú časť cesty.

Svätojakubská púť na Slovensku – od 2. do 15.7.2019. Informácie sú na nástenke.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 136 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI