Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE  - sviatok

Streda

SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA  - sviatok

Štvrtok

Eucharistické Srdce Ježišovo (CSsR) -  ľubov. spom.

Piatok

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV - slávnosť

Sobota

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice  - ľubovoľná spomienka

Nedeľa

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne okrem piatka na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, bude sv. omša ako v nedeľu o 9:00hod.

Zbierka na dobročinné diela sv. Otca  z minulej nedele v našom kostole vyniesla 205,- €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 

Farské oznamy

SV. OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI budú ráno (okrem utorka) i večer v bazilike.

V utorok 2.7. na sviatok Návštevy Panny Márie je v Mariánskom kostole odpustová slávnosť. Ranná sv. omša tam bude o 6:00 hod. a slávnostná odpustová sv. omša tam bude popoludní o 16:00 hod.

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI JÚL: prosíme všimnúť si, zmenu termínov spovedania. Dôležité je na prvý piatok ísť na sväté prijímanie; na svätú spoveď je možné ísť aj v dňoch pred samotným prvým piatkom.

Deň

Bazilika minor sv. Kríža

Malý Slavkov

Stráne

 pod Tatrami

Pondelok

1.7.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

---

---

Utorok

2.7.

---

---

17:30 – 18:00

16:00 – 18:00

---

Streda

3.7.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

---

17:30 – 18:00

Štvrtok

4.7.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

---

---

Piatok

5.7.

---

---

---

---

---

 V sobotu 6. júla po rannej svätej omši pôjde procesia z našej farnosti na pešiu púť na Mariánsku horu do Levoče. Bližšie informácie nájdete na nástenke pri vchode do Baziliky.

Po štyroch rokoch pôsobenia v našej farnosti na základe rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku odchádza s účinnosťou od 9. júla 2019 pán kaplán Dominik Jamrich, ktorý bude ďalej pôsobiť ako duchovný správca Oravského centra mládeže v Ústí nad Priehradou. S našou farnosťou sa rozlúči a poďakujeme mu pri slávení svätej omše v nedeľu 7.7. o 10:00 hod. v bazilike. Na jeho miesto nastúpi novokňaz dp. Šimon Bocko z Valaskej Dubovej.

MS: svätá spoveď chorých vo štvrtok od 7:30 hod.

Pripravuje sa 23. ročník cykloakcie NA BICYKLI ZA ŽIVOT.  Od 30.6. do 25.7.2019 cyklisti navštívia viac ako 40 miest, aby mobilizovali komunity k dielu ochrany nenarodených detí. V našom meste sa s nimi môžeme stretnúť v nedeľu, 7. júla o 16:00 pred areálom nemocnice, kam nás pozývajú na spoločnú modlitbu. Na výveske si môžete všimnúť podrobné informácie, ak by ste sa chceli pridať k cyklistom na nejakú časť cesty.

Svätojakubská púť na Slovensku – od 2. do 15.7.2019. Informácie sú na nástenke.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 62 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI