Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA  - slávnosť

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

Panny Márie Matky Ustavičnej pomoci  - sviatok

Piatok

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO  -  slávnosť

Sobota

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV slávnosť, prikázaný sviatok

Nedeľa

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Pátri redemptoristi z Podolínca Vás srdečne pozývajú na ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ MATKY USTAVIČNEJ POMOCI vo štvrtok 27. júna. Podrobné informácie programu sú na nástenke.

 

Farské oznamy

Dnes je pri svätých omšiach „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

SV. OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI budú ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

V piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude na konci svätých omší odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

SpT: Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou sv. Petra a Pavla, apoštolov, budeme vysluhovať v pondelok, stredu a piatok od 17:30 hod.

MODLITBY MATIEK: od 28.6. do 30.6. v priestoroch charity. Program je na nástenke.

Po štyroch rokoch pôsobenia v našej farnosti na základe rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku odchádza s účinnosťou od 9. júla 2019 pán kaplán Dominik Jamrich, ktorý bude ďalej pôsobiť ako duchovný správca Oravského centra mládeže v Ústí nad Priehradou. S našou farnosťou sa rozlúči a poďakujeme mu pri slávení svätej omše v nedeľu 7.7. o 10:00 hod. v bazilike. Na jeho miesto nastúpi novokňaz dp. Šimon Bocko z Valaskej Dubovej.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia od 17:00 hod.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí.

             sv. omša o 18:00 hod. za účasti mládeže

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 38 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI