Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi - spomienka

Utorok

Sv. Barnabáša, apoštola  - spomienka

Streda

 

Štvrtok

Náš Pán Ježiš Kristus, Najvyšší a Večný Kňaz -  sviatok

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

Nedeľa NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Zbierka na Katolícke masmédia z minulej nedele v našom kostole vyniesla 160,- €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

Vo utorok 11. júna  2019 bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Čeleste Crostaroza s uctením jej relikvií po sv. omši.

V sobotu15. júna  2019 Vás pozývame na stretnutie  „Priateľov blahoslavenej Márie Čelesty“, ktoré sa začne v kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

 

Farské oznamy

SV. OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI budú ráno 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN: v bazilike o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

ADORÁCIA RODÍN: Naša farnosť sa zapojila do štafetovej Adorácie rodín za rodiny, ktorá sa koná v spolupráci s farnosťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými organizáciami na Slovensku pod záštitou Familiae Locum - Rodinkovo, n.o. V našej farnosti bude táto adorácia v utorok 11.6.2019. Adorácia sa začne rannou sv. omšou o 6:00 v Mariánskom kostole. Po nej bude vyložená Sviatosť oltárna na adoráciu do 16:00 hod. Viac informácií na stránke www.adoraciarodin.sk

V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule budú vo štvrtok 13. júna 2019 o 15:00 hod. vysvätení 4 noví diakoni a v sobotu 15. júna 2019 o 10:00 hod. budú vysvätení 8 novokňazi pre službu v Spišskej diecéze. Všetci ste na tieto vysviacky srdečne pozvaní.

LITÁNIE K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU v mesiaci jún spojené s krátkou adoráciou budú pred večernou sv. omšou o 17:40 hod., vo štvrtky a v nedele v rámci adorácie.

BIRMOVKA 2019: Záverečné preskúšanie bude v sobotu 22.6.2019 o 9:00 hod. v Cirkevnej základnej škole (Petržalská 21, Kežmarok). Otázky sú na web stránke farnosti.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia v bazilike od 17:00 hod.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí.

             sv. omša o 18:00 hod. za účasti mládeže.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 125 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI