Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

Utorok

 

Streda

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka  - spomienka

Štvrtok

 

Piatok

Mládežnícka sv. omša

Sobota

 

Nedeľa

Nedeľa ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO  - slávnosť

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

do STREDY (5.júna) sestry prežívajú komunitné duchovné cvičenia, prosíme Vás, zahrňte ich do svojich modlitieb.

 

Farské oznamy

Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať

SV. OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI budú ráno aj večer v bazilike.

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI JÚN:

Deň

Bazilika minor sv. Kríža

Malý Slavkov

Stráne

 pod Tatrami

Pondelok

3.6.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

---

---

Utorok

4.6.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

16:00 – 18:00

---

Streda

5.6.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

---

17:15 – 18:00

Štvrtok

6.6.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

---

---

Piatok

7.6.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

---

---

LETNÉ KÁNTROVÉ DNI budú v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu v mesiaci jún spojené s krátkou adoráciou budú pred večernou sv. omšou o 17:40 hod., vo štvrtky a v nedele v rámci adorácie.

BIRMOVKA 2019: Záverečné preskúšanie bude v sobotu 22.6.2019 o 9:00 hod. v Cirkevnej základnej škole (Petržalská 21, Kežmarok). Otázky sú na web stránke farnosti.

ADORÁCIA RODÍN: Naša farnosť sa zapojila do štafetovej Adorácie rodín za rodiny, ktorá sa koná v spolupráci s farnosťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými organizáciami na Slovensku pod záštitou Familiae Locum - Rodinkovo, n.o. V našej farnosti bude táto adorácia v utorok 11.6.2019. Adorácia sa začne rannou sv. omšou o 6:00 v Mariánskom kostole. Po nej bude vyložená Sviatosť oltárna na adoráciu do 16:00 hod. Viac informácií na stránke www.adoraciarodin.sk

 

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia v bazilike od 17:00 hod.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí.

             sv. omša o 18:00 hod. za účasti mládeže.

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 63 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI