Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Sv. Augustína z Cantenbury, biskupa - ľub. spomienka

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – slávnosť -  Prikázaný sviatok

Piatok

 

Sobota

Sv. Justína, mučeníka - spomienka

Nedeľa

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne okrem štvrtka na slávnosť Nanebovstúpenie Pána bude sv. omša večer o 17:30 hodine.

Májová pobožnosť v našom kostole bude každý deň o 17:10 hod.

Od UTORKA (28.mája) do STREDY (5.júna) budú sestry prežívať komunitné duchovné cvičenia, prosíme Vás, zahrňte ich do svojich modlitieb.

 

Farské oznamy

Dnes 26.5. Vás pozývame o 17:00 hod. do budovy charity na prezentáciu manželov Martina a Žofie Štenclovcov, ktorí strávili v Afrike 6 mesiacov ako dobrovoľníci. Búdu rozprávať nielen o svojich skúsenostiach, ale aj o projektoch v Ugande a Rwande, ktoré sú podporované prostredníctvom zbierky Pôstna krabička pre Afriku. Okrem toho si budete môcť vychutnať africký čaj, prípadne aj zakúpiť za dobrovoľné príspevky africké výrobky (ružence a tašky vyrobené deťmi, krížiky a sošky Panny Márie z Kibeho, ...).

OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI v pracovné dni ráno aj večer v bazilike.

PROSEBNÉ DNI sú v pondelok, utorok a stredu. Ich obsahom je prosba za dobrú úrodu. V stredu o 17:30 hod. bude pri misijnom kríži pred bazilikou požehnanie ozimín.

VO ŠTVRTOK JE PRIKÁZANÝ SVIATOK - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA. Sväté omše budú v bazilike ako v nedeľu. Adorácia preto vo štvrtok nebude.

V piatok sa začína novéna k Duchu Svätému.

V sobotu 1.6. je VÝROČIE POSVIACKY MARIÁNSKEHO KOSTOLA. Slávnostná sv. omša tam bude ráno o 6:00 hod. Teda v bazilike bude v tento deň svätá omša iba večer o 18:00 hod.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

V nedeľu 16.6. sa koná púť do Turzovky. Informácie sú na nástenke.

KURZ BILLINGSOVEJ OVULAČNEJ METÓDY sa bude konať v Ružomberku a Tvrdošíne v mesiacoch jún, september a november 2019. Je určený zvlášť pre snúbencov a manželov. Viac informácii na nástenke a na www.dkuspis.sk.

Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu v mesiaci jún spojené s krátkou adoráciou budú pred večernou sv. omšou o 17:40 hod., vo štvrtky a v nedele v rámci adorácie.

BIRMOVKA 2019: Záverečné preskúšanie bude v sobotu 22.6.2019 o 9:00 hod. v Cirkevnej základnej škole (Petržalská 21, Kežmarok). Otázky sú na web stránke farnosti.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí.

             sv.omša o 18:00 hod. za účasti mládeže.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 157 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI