Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

Sv. Rity, rehoľníčky - ľub. spomienka

Štvrtok

 

Piatok

Mládežnícka sv. omša

Sobota

 

Nedeľa

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Májová pobožnosť v našom kostole bude každý deň o 17:10 hod.

Zbierka na Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule z minulej nedele v našom kostole vyniesla 316,- €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 

Farské oznamy

SV. OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI budú ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI sú vždy o 17:40 hod. pred večernou sv. omšou, vo štvrtky a v nedele v rámci adorácie.

HOSPODÁRSKA RADA FARNOSTI v pondelok po večernej svätej omši o 18:45 hod. na farskom úrade.

PASTORAČNÁ RADA FARNOSTI v stredu po večernej svätej omši o 18:45 hod. na farskom úrade.

KURZ BILLINGSOVEJ OVULAČNEJ METÓDY sa bude konať v Ružomberku a Tvrdošíne v mesiacoch jún, september a november 2019. Je určený zvlášť pre snúbencov a manželov. Viac informácii na nástenke a na www.dkuspis.sk.

SLÁVNOSŤ 1. SVÄTÉHO PRIJÍMANIA v Stráňach pod Tatrami bude v nedeľu o 10:30 hod.  Svätá spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v sobotu od 10:30 hod. 

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia v bazilike od 17:00 hod.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí

sv. omša o 18:00 hod. za účasti mládeže.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 30 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI