Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej - ľubovoľná spomienka

Utorok

SV. MATEJA, apoštola  - sviatok

Streda

 

Štvrtok

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Májová pobožnosť v našom kostole bude každý deň o 17:10 hod.

 

Farské oznamy

Dnes je pri všetkých svätých omšiach finančná zbierka na Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

SV. OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI budú ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

SLÁVNOSŤ 1. SVÄTÉHO PRIJÍMANIA pre deti zo ZŠ Dr. D. Fischera a ZŠ sv. Kríža bude v nedeľu o 10:00 hod. Prosíme Vás, aby ste miesta na sedenie v hlavnej lodi baziliky nechali voľné pre rodičov prvoprijímajúcich detí.

Svätá spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v sobotu od 9:30 do 11:00 hod. v bazilike. Rodičov a ostatných príbuzných detí prosíme, aby si nenechávali svätú spoveď na sobotu, ale aby využili možnosť vyspovedať sa počas týždňa pol hodinu pred večernými svätými omšami v bazilike.

Nácviky pre prvoprijímajúce deti budú v bazilike 13. a 15. mája 2019 (pondelok a streda) o 15:00 hod. 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI v týždni budú vždy o 17:40 hod. pred večernou sv. omšou, vo štvrtky a v nedele v rámci adorácie.

DIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE: Poprad, 18.5.2019. Podrobný program je na nástenke.

Sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti vysluhovať v nedeľu 8.9.2019.

 

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia v bazilike od 17:00 hod.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí.

             sv. omša o 18:00 hod. za účasti mládeže

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 126 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI