Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

Mládežnícka sv. omša

Sobota

 

Nedeľa

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  - Nedeľa Dobrého pastiera

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Májová pobožnosť v našom kostole bude každý deň o 17:10 hod.

Vo sobotu 11. mája  2019 bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Čeleste s uctením jej relikvií po sv. omši, zároveň Vás pozývame na otvorené stretnutie „Priateľov blahoslavenej Márie Čeleste“.                                      Prednášky začnú v kostole o 9:45 hod.

 

Farské oznamy

OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI budú ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN: v bazilike o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

Od 6. do 12.5. prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania.

V sobotu 11.5. sa o 18:45 hod. (po večernej sv. omši) v bazilike uskutoční komorný koncert „Chvíle s Carlom Carrettom“ v podaní Luciána Bezáka. Je to hudba v prevažnej miere meditatívna, podchytená citáciami z knihy Carla Carretta. Vstupné je dobrovoľné. Všetci ste srdečne pozvaní.

Na budúcu nedeľu bude pri všetkých svätých omšiach finančná zbierka na Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

SLÁVNOSŤ 1. SVÄTÉHO PRIJÍMANIA pre deti zo ZŠ Hradná a ZŠ Nižná brána bude v nedeľu o 10:00 hod. Prosíme Vás, aby ste miesta na sedenie v hlavnej lodi baziliky nechali voľné pre rodičov prvoprijímajúcich detí.

Svätá spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v sobotu od 9:30 do 11:00 hod. v bazilike. Rodičov a ostatných príbuzných detí prosíme, aby si nenechávali svätú spoveď na sobotu, ale aby využili možnosť vyspovedať sa počas týždňa pol hodinu pred večernými svätými omšami v bazilike.

Nácviky pre prvoprijímajúce deti zo ZŠ Nižná brána a Hradná budú v bazilike 7. a 9. mája 2019 (utorok a štvrtok) o 15:00 hod. 

SLÁVNOSŤ 1. SVÄTÉHO PRIJÍMANIA v Malom Slavkove bude v nedeľu o 10:00 hod. Svätá spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v piatok od 17:00 hod. Rodičov a ostatných príbuzných detí prosíme, aby si nenechávali svätú spoveď na piatok, ale aby využili možnosť vyspovedať sa počas týždňa pol hodinu pred večernými svätými omšami v bazilike v Kežmarku.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI v týždni budú vždy o 17:40 hod. pred večernou sv. omšou, vo štvrtky a v nedele v rámci adorácie. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, spolu s ďalšími biskupmi na Slovensku, povzbudzuje veriacich k tomu, aby májové pobožnosti obetovali aj na úmysel prehĺbenia úcty a lásky našich i francúzskych veriacich k našej Nebeskej Matke, Panne Márii.

DIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE: Poprad, 18.5.2019. Podrobný program je na nástenke.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia v bazilike od 17:00 hod.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí.

             sv. omša o 18:00 hod. za účasti mládeže.

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 10 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI