Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY  - sviatok

Utorok

 

Streda

Sv. Jozefa, robotníka  - ľubovoľná spomienka

Štvrtok

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

Piatok

SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV - sviatok

Sobota

 

Nedeľa

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy

ÚPLNÉ ODPUSTKY VIAŽÚCE SA NA ÚKON ÚCTY K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU môžeme dnes získať pre seba alebo pre duše v očistci po splnení podmienok: 1. nábožné uctenie obrazu Božieho milosrdenstva pri jeho verejnom vystavení v kostole, 2. sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, 3. modlitba Otče náš a Verím v Boha, 4. vykonanie nábožného vzdychu vzývajúceho Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti). Popoludňajšia pobožnosť dnes o 15:00 hod. bude zameraná k úcte Božieho milosrdenstva.

 

CELODENNÁ POKLONA NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ bude v pondelok 29.4. Sviatosť bude vystavená v bazilike k tichej adorácii po skončení sv. omše o 6:00 hod. O 17:30 hod. bude ukončenie poklony  spojené s eucharistickým požehnaním.

 

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI MÁJ:

Deň

Bazilika minor sv. Kríža

Pondelok

29.4.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

Utorok

30.4.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

Streda

1.5.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

Štvrtok

2.5.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

Piatok

3.5.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

 V piatok 3.5. po sv. omši o 18:00 hod. bude v bazilike prednáška Jean-Marie Élie Setbona, bývalého rabína, konvertitu zo židovskej na katolícku vieru, žijúceho vo Francúzsku. Pozývame všetkých, zvlášť birmovancov.

ROZHLASOVÁ PÚŤ RÁDIA LUMEN do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove sa uskutoční v sobotu 4.5. Program je na nástenke.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 29 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI