Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Farské a kláštorné oznamy

 

Dnes o 14:45 hod. bude v bazilike pobožnosť krížovej cesty.

Pondelok, utorok, streda: – sv. omše v bazilike ráno o 6:00 hod. a večer o 18:00  v kláštore ako zvyčajne.

 

ZELENÝ ŠTVRTOK:    

- Ráno sv. omša nebude ani v bazilike ani v kláštore!!!

- Sv. omša na pamiatku Pánovej večere  - v bazilike o 18:00 hod.  v kláštore o 19:00 hod. 

 

VEĽKÝ PIATOK:                     

- NA VEĽKÝ PIATOK JE PRÍSNY PÔST (LEN RAZ DO SÝTOSTI SA NAJESŤ - ZAVÄZUJE OD 18. DO 60. ROKU ŽIVOTA) A ZDRŽIAVANIE SA MÄSITÉHO POKRMU (PLATÍ OD 14. ROKU ŽIVOTA).

- Obrady utrpenia a smrti Pána- v bazilike o 16:00 hod. v kláštore o 17:00 hod.

- o 20:00 hod. krížová cesta na hradnom nádvorí.

 

BIELA SOBOTA:                     

- Veľkonočná vigília v bazilike o 20:00 hod. v kláštore o 20:30 hod. (začína po západe slnka a má štyri časti: obrad svetla, liturgia slova, liturgia krstu, liturgia Eucharistie. Na obnovenie krstných sľubov si prineste so sebou sviece (urobiť si tanieriky na sviece, aby ste voskom nepokvapkali seba alebo niekoho iného). Na záver liturgie sa koná obrad vzkriesenia a procesia na oslavu Vzkrieseného Pána.)                  V sobotu požehnanie jedál nebude ani v bazilike, ani v kláštore!  V našom kláštore požehnanie jedál vôbec nebude!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA:

- sv. omše o 6:00 a po nej požehnanie jedál, 8:00, 10:30, 16:00, 18:30.

V kláštore bude sv. omša o 9:30 hod.

 

Podrobný program nájdete v časopise Cesta a na letáčikoch na stolíku v strede kostola.

Úplné odpustky - podmienky: byť v milosti posväcujúcej, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu) a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu. 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo 2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie 4. pri požehnaní Urbi et Orbi Svätého Otca na Veľkonočnú nedeľu (aj pri prenosoch televízie alebo rozhlasu).

 

SPOVEĎ PRED VEĽKOU NOCOU:

V bazilike v UTOROK dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. a popoludní od 14:00 hod. do 18:00 hod.!!!

 

MANŽELSKÉ VEČERY: pozývame manželov na stretnutia, ktoré pomohli už tisícom manželských párov po celom svete vybudovať pevné základy pre spokojný spoločný život. Ide o 8 stretnutí, vždy v utorok o 18:45 hod. Kurz začína v utorok 23.4. Cena za kurz je 10 €/manželský pár/večer. Viac informácií na nástenke.

PÚŤ do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch bude 28.4.2019 (Nedeľa Božieho milosrdenstva). Z našej farnosti pôjde autobus. Viac informácií na nástenke.

Srdečne vás pozývame na Diecézne stretnutie mládeže Vykroč 2019 s  témou "Hore nohami" 18. mája (sobota) 2019 v Poprade so začiatkom o 9:30 hod. v Aréne Poprad (hodinu pred programom už bude prebiehať registrácia účastníkov). Svätá omša bude v popoludňajších hodinách v Kostole sv. Cyrila a Metoda na Sídlisku Juh.

 

TV LUX bude počas veľkonočného Trojdnia vysielať DOKUMENTÁRNY FILM O BISKUPOVI JÁNOVI VOJTAŠŠÁKOVI (názov filmu VOJTAŠŠÁK): Veľký piatok o 20:05 hod., Biela sobota o 16:00 hod., Veľkonočná nedeľa o 15:45 hod.

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 55 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI