Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Požehnanie ratolestí

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.                                                                  

Vo štvrtok 11. apríla  2019 bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa s uctením jej relikvií po sv. omši.

V piatok Vás pozývame na mládežnícku sv. omšu.                                                       

V sobotu13. apríla  2019 Vás pozývame na stretnutie  „Priateľov blahoslavenej Márie Celesty“, ktoré sa začne v kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

Pobožnosť krížovej cesty počas pôstneho obdobia bude vždy :  v piatok o 16.45 hod. a v sobotu o 17.00 hod.               

                         

Farské oznamy

SV. OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI ráno o 6:00 hod. aj večer o 18:00 hod. v bazilike. Sv. omša o 16:30 hod. bude iba v piatok.

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN: v bazilike o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

 

SVÄTÁ SPOVEĎ PRED VEĽKOU NOCOU:

Dátum

Miesto

Čas

10.4.

Streda

Stráne pod Tatrami

1730 – 1800

11.4.

Štvrtok

Huncovce

1500 – 1700

Tvarožná

1400 – 1730

12.4.

Piatok

Vrbov

1500 – 1700

Kežmarok

1600 – 1800

13.4.

Sobota

Kežmarok

900 – 1130

1400 – 1800

Malý Slavkov

900 – 1100

Abrahámovce

1400 – 1700

14.4.

Nedeľa

Ľubica

1400 – 1700

Veľká Lomnica

1400 – 1700

16.4.

Utorok

Kežmarok

900 – 1200

1400 – 1800

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VEĽKOU NOCOU PRE PRIHLÁSENÝCH CHORÝCH, ku ktorým nechodíme na prvé piatky v mesiaci, budeme vysluhovať v stredu 10.4.2019 dopoludnia. Prihlásiť ich môžete ešte dnes v sakristii (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo).

Vo štvrtok adorácia v bazilike o 17:00 hod. NEBUDE.

MANŽELSKÉ VEČERY: pozývame manželov na stretnutia, ktoré pomohli už tisícom manželských párov po celom svete vybudovať pevné základy pre spokojný spoločný život. Ide o 8 stretnutí, vždy v utorok o 18:45 hod. Kurz začína v utorok 23.4. Cena za kurz je 10 €/manželský pár/večer. Viac informácií na nástenke.                                                                                                                                                            

PÚŤ do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch bude 28.4.2019 (Nedeľa Božieho milosrdenstva). Z našej farnosti pôjde autobus. Viac informácií na nástenke.

Stále oznamy:

NEDEĽA: krížová cesta v bazilike popoludní o 14:45 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí.

              krížová cesta v bazilike o 17:25 hod.       

              sv.omša o 18:00 hod. za účasti mládeže.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI