Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.                                                                  

Pobožnosť krížovej cesty počas pôstneho obdobia bude vždy : v piatok o 16.45 hod. a v sobotu o 17.00 hod.

                                                

Farské oznamy

OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI ráno o 6:00 hod. aj večer o 18:00 hod. v bazilike. O 16:30 hod. bude iba v piatok.

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI APRÍL A PRED ODPUSTOVOU SLÁVNOSŤOU:

Deň

Bazilika minor sv. Kríža

Malý Slavkov

Stráne

 pod Tatrami

Pondelok

1.4.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

---

---

Utorok

2.4.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

16:00 – 18:00

---

Streda

3.4.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

---

17:15 – 18:00

Štvrtok

4.4.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

---

---

Piatok

5.4.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

---

---

Sobota

6.4.

5:30 – 6:00

---

17:00 – 18:00

---

---

Vážení rodičia budúcich prvákov! Riaditeľstvo cirkevnej školy v Kežmarku Vás srdečne pozýva na zápis detí do 1. ročníka základnej školy, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. a 2. apríla (pondelok a utorok) v priestoroch cirkevnej školy na sídlisku JUH. Ďalšie informácie získate na nástenke a na webovej stránke školy (https://zspetkk.edupage.org/register/).

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ bude na budúcu 5. pôstnu nedeľu. Sv. omšu o 10:30 hod. bude celebrovať Mons. Jozef Bieľak, diecézny penitenciár.

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VEĽKOU NOCOU PRE PRIHLÁSENÝCH CHORÝCH, ku ktorým nechodíme na prvé piatky v mesiaci, budeme vysluhovať v stredu 10.04.2019 dopoludnia. Prihlásiť ich môžete v sakristii (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo).

Stále oznamy:

NEDEĽA: krížová cesta v bazilike popoludní o 14:45 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia v bazilike od 17:00 hod.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí.

              krížová cesta v bazilike o 17:25 hod.       

              omša o 18:00 hod. za účasti mládeže.

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 32 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI