Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

ZVESTOVANIE PÁNA - SLÁVNOSŤ

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

Štvrtá pôSTNA NEDEľa  - Nedeľa radosti  (Laetare)

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.                                                                 

 V piatok Vás pozývame na mládežnícku sv.  omšu. 

Pobožnosť krížovej cesty počas pôstneho obdobia bude vždy : v piatok o 16.45 hod. a v sobotu o 17.00 hod.

                                                

Farské oznamy

OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI ráno aj večer v bazilike.

Vážení rodičia budúcich prvákov! Riaditeľstvo cirkevnej školy v Kežmarku Vás srdečne pozýva na zápis detí do 1. ročníka základnej školy, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. a 2. apríla (pondelok a utorok) v priestoroch cirkevnej školy na sídlisku JUH. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. Prihlášku je potrebné vopred vyplniť cez elektronický formulár, ktorý nájdete na webovej stránke školy (https://zspetkk.edupage.org/register/). Ďalšie informácie získate na nástenke pri východe z baziliky, resp. na webovej stránke školy. Povzbudzujeme rodičov, aby na plnenie povinnej školskej dochádzky svojich detí zvolili katolícku školu, ktorej školský vzdelávací proces umožní žiakom získať kvalitné vzdelanie a zároveň dobrú náboženskú formáciu.

O.z. Fórum života organizuje 15. ročník kampane „Deň počatého dieťaťa“, ktorá upriamuje na fakt, že ľudský život začína počatím. Kampaň vrcholí 25. marca a jej  symbolom je biela stužka na odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk. Alebo na nástenke.

ZMENA ČASU: zo soboty na nedeľu (z 30.3. na 31.3.2019) posun o 1 hod. dopredu (z 2:00 na 3:00 hod.)

Stále oznamy:

NEDEĽA: krížová cesta v bazilike popoludní o 14:45 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia v bazilike od 17:00 hod.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí.

              krížová cesta v bazilike o 17:25 hod.         

              sv. omša o 18:00 hod. za účasti mládeže.

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 80 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI