Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY  MÁRIE - slávnosť

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.      

Pobožnosť krížovej cesty počas pôstneho obdobia bude vždy : v piatok o 16.45 hod. a v sobotu o 17.00 hod.

Zbierka na charitu z minulej nedele v našom kostole vyniesla 351 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 

Farské oznamy

 OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI ráno aj večer v bazilike.

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY: šieste stretnutie bude vo štvrtok 21.3. po sv. omši o 18:00 hod. v bazilike. Téma: sviatosť posvätného stavu.

MODLITEBNÉ ZDRUŽENIE RODINA MATKY NÁDEJE navštívi na budúcu nedeľu (24.3.) našu farnosť. Svätú omšu o 16:00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Duda, duchovný poradca hnutia, a po nej od 17:00 do 18:00 hod. budú v bazilike modlitby za kňazov a rodiny. Všetci ste srdečne vítaní. Viac informácií nájdete na výveske.

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA TEREZKA, n.o. bola otvorená v Poprade. Viac informácií na nástenke.

Stále oznamy:

NEDEĽA: krížová cesta v bazilike popoludní o 14:45 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia v bazilike od 17:00 hod.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí.

              krížová cesta v bazilike o 17:25 hod.         

              omša o 18:00 hod. za účasti mládeže.

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 24 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI