Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy                             

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

Sv. Klementa M. Hofbauera – sviatok  (redemptorista)

Sobota

 

Nedeľa

DRUHÁ pôSTNA NEDEľa

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V pondelok 11. marca  2019 bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Čeleste Crostaroza s uctením jej relikvií po sv. omši.

V piatok Vás pozývame na mládežnícku sv.  omšu.       

V sobotu 16. marca 2019 pozývame všetkých záujemcov o hlbšie spoznanie spirituality blahoslavenej Márie Čeleste na otvorené stretnutie „Priateľov blahoslavenej Márie Čelesty Crostaroza“. Prednášky začnú v kostole o 9:45 hod.

Pobožnosť krížovej cesty počas pôstneho obdobia bude vždy : v piatok o 16.45 hod. a v sobotu o 17.00 hod.

                                                                                    

Farské oznamy

OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI ráno aj večer v bazilike.

JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU sa koná dnes pri všetkých svätých omšiach. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ, ktoré navštevujú cirkevnú základnú školu a ZŠ Dr. Daniela Fischera, bude v cirkevnej škole v utorok 12.3. o 16:30 hod.

KŇAZSKÉ REKOLEKCIE podtatranských dekanátov budú v našej farnosti v stredu 13.3.2019 – sv. omša v bazilike bude o 9:00 hod.

JARNÉ KÁNTROVÉ DNI budú v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

  1. ROZHLASOVÁ PÚŤ RÁDIA LUMEN do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove sa uskutoční v sobotu 4. mája 2019. Program je na nástenke.

Stále oznamy:

NEDEĽA: krížová cesta v bazilike popoludní o 14:45 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia v bazilike od 17:00 hod.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí.

              krížová cesta v bazilike o 17:25 hod.       

              omša o 18:00 hod. za účasti mládeže.

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 113 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI